De voorbereidingen voor de spoorwegtunnel en de verbreding van de Laan van Osseveld gaan stap voor stap verder. Op allerlei fronten ontwikkelt het project zich. In deze nieuwsbrief geeft de gemeente Apeldoorn u een update.

 

Open de nieuwsbrief in uw browser.

Vorig jaar heeft de gemeente Apeldoorn een start gemaakt met de vergroening van de directe omgeving van het winkelcentrum ’t Fort.

Een aantal kleurrijke bloemenperken was het resultaat, hetgeen door veel omwonenden zeer op prijs werd gesteld. De gemeente heeft  plannen voor verdere vergroening  van ’t Fort en heeft  direct omwonenden daarover per brief geïnformeerd. Natuurlijk kunnen ook wijkbewoners elders in onze wijk kennis nemen van deze plannen op deze website van de gemeente Apeldoorn.

De Wijkraad heeft voor deze vergroeningsplannen nog een tweetal suggesties gedaan richting gemeente:

1 In de bewonersbrief meldt de gemeente, dat de vlonder in de toegang tot het winkelcentrum vanaf de Ontvangst gaat verdwijnen omdat deze aan het einde van z’n levensduur is. De berken in de vlonder blijven staan. De Wijkraad heeft recent klachten gekregen van aanwonenden dat deze doorgang door hardrijdende scooters en auto’s mis/gebruikt wordt. Is het mogelijk deze toegang in het kader van deze vergroening dusdanig in te richten dat deze wel toegankelijk blijft voor hulpdiensten, maar dat de toegang voor andere gebruikers ontmoedigt (tegengegaan) wordt? De Wijkraad stelt voor dat vrachtwagens/bestelwagens voor de wekelijkse markt op het ’t Fort het terrein benaderen vanaf de oprit bij cafetaria Charly ’t Fort. Voorts denkt de Wijkraad aan bloembakken, die de doorgang bemoeilijken, maar door een brandweerauto makkelijk ter zijde kunnen worden geschoven.

2 De Wijkraad geeft jullie ook in overweging om de ruimte op het plein tussen cafetaria Charly ’t Fort en Kruidvat (deels vlonder, deel bomen, grotendeels bestraat) ook verder te vergroenen.

Van maandag 20-12 t/m donderdag 06-01 organiseert Denktank Breed weer een wensbomenroute, evenals vorig jaar. Daarvoor zoeken zij weer mensen met tuinen/opritten/stoepjes waarop een (kerst)boom/-heg/-struik staat/kan staan, die zij als wensboom mogen inrichten. Belangrijk is dat je boom/heg/struik vanaf de straat gemakkelijk bereikbaar is voor mensen, zodat mensen niet door je tuin hoeven te lopen. Wil je wel meedoen, maar heb je zelf geen boom, dan zorgt Denktank Breed voor de boom en de lichtjes.

Op maandag 20-12 zal er op winkelcentrum Het Fort een speciale opening van de route zijn, informatie volgt nog. Ook aan de kinderen wordt gedacht. Net als vorig jaar zul je de route weer via je mobiele telefoon op kunnen vragen en volgen.

Hoe meer mensen mee doen, hoe lichter en kleurrijker de wijk in die weken wordt. Als je mee wilt doen, dan ontvangt Denktank Breed graag de volgende informatie:

Naam, adres, doe je mee met een eigen boom + lichtjes of wil je een boom + lichtjes van Denktank Breed (hier zijn geen kosten aan verbonden)?

Als je mee wilt doen horen ze dat graag, uiterlijk vóór 10 december. Je kunt je aanmelden via het sturen van een mail aan mgwro@ziggo.nl of rechtstreeks bij Denktank Breed: denktankbreed@gmail.com

De voorbereidingen voor de spoorwegtunnel en de verbreding van de Laan van Osseveld gaan stap voor stap verder. Op allerlei fronten ontwikkelt het project zich. In deze nieuwsbrief geeft de gemeente Apeldoorn u een update.

 

Open de nieuwsbrief in uw browser.

Op 19 november 2021 werd door scholieren van De Regenboog en het Woudhuis, onze toekomstige boswachters, het Tiny Forest aangeplant. Iedereen heeft ontzettend zijn best gedaan om samen met hun juffen en meesters het Tiny Forest aan te planten.

Het was een mooi gezicht hoe leerlingen van groep 7 en 8 hun jongere medeleerlingen uit de groepen 1 en 2 begeleidden. De gemeente Apeldoorn had gezorgd voor de catering: er was chocolademelk en koek voor alle kinderen en natuurlijk koffie voor de begeleiders.

Het was een prachtig evenement!

En iedereen kijkt natuurlijk uit naar het eindresultaat. Dat wordt vast en zeker heel mooi.

De geplande plantdag voor wijkbewoners kon wegens de coronamaatregelen niet doorgaan. Maar in het voorjaar van 2022 wordt het Tiny Forest uitgebreid met een pluktuin. Het ligt in de bedoeling daar een “feestje” voor onze wijkbewoners van te maken.

Gemeente Apeldoorn werkt op dit moment aan een Verkeersveiligheidsplan. Daarin beschrijven ze hoe we de verkeersveiligheid in Apeldoorn de komende 10 jaar verder verbeteren. Het plan helpt ons ook om te bepalen welke wegen of kruispunten ze het belangrijkst vinden om aan te pakken en veiliger te maken.

Denkt u mee?

De gemeente Apeldoorn stelt het Verkeersveiligheidsplan op met behulp van diverse informatiebronnen. Eén daarvan is een enquête, waarin ze onze inwoners om hun mening en ervaringen vragen. Wilt u ook uw mening geven over de verkeersveiligheid in Apeldoorn? Dit kan via de online enquête tot en met 3 december 2021.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina Verkeersveiligheidsplan van de gemeente Apeldoorn.

Apeldoorn wil bewoners actief betrekken bij de ontwikkelingen in de gemeente. Daarom hebben ze in de afgelopen tijd nagedacht over burgerparticipatie: Hoe zorgen we dat inwoners hun stem kunnen laten horen? Hoe kunnen mensen meedenken over plannen van de gemeente? Als onderdeel van dit proces is de participatieverordening opgesteld.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Apeldoorn.

 

Vrijwilligers van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis zetten zich in voor onze mooie wijk. Een wijk die volop in ontwikkeling is en waar alle leeftijden goed vertegenwoordigd zijn. Je enthousiasme, je interesse in vrijwilligerswerk en een hart voor je eigen wijk zijn belangrijk om met veel plezier dit vrijwilligerswerk te kunnen doen.

Het Sociaal Domein

In dit domein van de wijk gaat het om de belangen van mensen die onze aandacht verdienen. Het gaat om het maken van verbindingen tussen organisaties / instellingen en wijkbewoners die op een bepaald gebied aandacht horen te krijgen. Het gaat om welzijn en leefbaarheid in de wijk. Aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld: eenzaamheid, dementie, jeugd, ouderen, maar ook om andere hulp vragen zoals overlast of drugs.

Wie zijn wij?

De Wijkraad Osseveld-Woudhuis is een gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente en wij laten gevraagd en ongevraagd van ons horen (en lezen) als het onze wijkbelangen betreft. De Wijkraad beoogt een goede gesprekspartner én belangenbehartiger te zijn voor onze bewoners en heeft oog en oor voor wat er in de wijk speelt of gaat spelen. Wij vormen een energiek team.

Contact

Spreekt dit alles je aan en heb je interesse in deze functie? Of heb je nog vragen? Neem dan zeker contact ons op: bestuur@osseveld-woudhuis.nl.

De komende weken organiseert gemeente Apeldoorn met energiecoöperatie deA diverse acties die u helpen uw energieverbruik te verlagen. Dat is goed voor onze wereld, en voor uw portemonnee. De gemeente Apeldoorn zal over dit onderwerp een brief verspreiden, deze kunt u hier inzien.

Meer informatie over de acties kunt u vinden op de website van deA.

 

DenkTank Breed is een bijzonder vrijwilligersinitiatief uit de wijk Woudhuis-Osseveld. Zij organiseren activiteiten voor en door wijkbewoners.

 

 

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met denktankbreed@gmail.com

Ook vindt u meer over DenkTank Breed op de FaceBook pagina.