Vrijwilligers van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis zetten zich in voor onze mooie wijk. Een wijk die volop in ontwikkeling is en waar alle leeftijden goed vertegenwoordigd zijn. Je enthousiasme, je interesse in vrijwilligerswerk en een hart voor je eigen wijk zijn belangrijk om met veel plezier dit vrijwilligerswerk te kunnen doen.

Het Sociaal Domein

In dit domein van de wijk gaat het om de belangen van mensen die onze aandacht verdienen. Het gaat om het maken van verbindingen tussen organisaties / instellingen en wijkbewoners die op een bepaald gebied aandacht horen te krijgen. Het gaat om welzijn en leefbaarheid in de wijk. Aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld: eenzaamheid, dementie, jeugd, ouderen, maar ook om andere hulp vragen zoals overlast of drugs.

Wie zijn wij?

De Wijkraad Osseveld-Woudhuis is een gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente en wij laten gevraagd en ongevraagd van ons horen (en lezen) als het onze wijkbelangen betreft. De Wijkraad beoogt een goede gesprekspartner én belangenbehartiger te zijn voor onze bewoners en heeft oog en oor voor wat er in de wijk speelt of gaat spelen. Wij vormen een energiek team.

Contact

Spreekt dit alles je aan en heb je interesse in deze functie? Of heb je nog vragen? Neem dan zeker contact ons op: bestuur@osseveld-woudhuis.nl.