Vitaliteitsagenda Osseveld-Woudhuis

Elk stadsdeel heeft een ‘Toekomstagenda’ waarin beschreven staat wat de wensen en de plannen voor het betreffende stadsdeel zijn voor de komende 5 jaar. Voor het stadsdeel Noordoost was er echter (nog) geen toekomstagenda. De wijken Zevenhuizen-Zuidbroek, Welgelegen en Osseveld-Woudhuis verschillen onderling dusdanig van elkaar, dat er in voorgaande jaren slechts moeizaam één toekomstagenda kon worden opgesteld.