Vorig jaar heeft de gemeente Apeldoorn een start gemaakt met de vergroening van de directe omgeving van het winkelcentrum ’t Fort.

Een aantal kleurrijke bloemenperken was het resultaat, hetgeen door veel omwonenden zeer op prijs werd gesteld. De gemeente heeft  plannen voor verdere vergroening  van ’t Fort en heeft  direct omwonenden daarover per brief geïnformeerd. Natuurlijk kunnen ook wijkbewoners elders in onze wijk kennis nemen van deze plannen op deze website van de gemeente Apeldoorn.

De Wijkraad heeft voor deze vergroeningsplannen nog een tweetal suggesties gedaan richting gemeente:

1 In de bewonersbrief meldt de gemeente, dat de vlonder in de toegang tot het winkelcentrum vanaf de Ontvangst gaat verdwijnen omdat deze aan het einde van z’n levensduur is. De berken in de vlonder blijven staan. De Wijkraad heeft recent klachten gekregen van aanwonenden dat deze doorgang door hardrijdende scooters en auto’s mis/gebruikt wordt. Is het mogelijk deze toegang in het kader van deze vergroening dusdanig in te richten dat deze wel toegankelijk blijft voor hulpdiensten, maar dat de toegang voor andere gebruikers ontmoedigt (tegengegaan) wordt? De Wijkraad stelt voor dat vrachtwagens/bestelwagens voor de wekelijkse markt op het ’t Fort het terrein benaderen vanaf de oprit bij cafetaria Charly ’t Fort. Voorts denkt de Wijkraad aan bloembakken, die de doorgang bemoeilijken, maar door een brandweerauto makkelijk ter zijde kunnen worden geschoven.

2 De Wijkraad geeft jullie ook in overweging om de ruimte op het plein tussen cafetaria Charly ’t Fort en Kruidvat (deels vlonder, deel bomen, grotendeels bestraat) ook verder te vergroenen.