Van maandag 20-12 t/m donderdag 06-01 organiseert Denktank Breed weer een wensbomenroute, evenals vorig jaar. Daarvoor zoeken zij weer mensen met tuinen/opritten/stoepjes waarop een (kerst)boom/-heg/-struik staat/kan staan, die zij als wensboom mogen inrichten. Belangrijk is dat je boom/heg/struik vanaf de straat gemakkelijk bereikbaar is voor mensen, zodat mensen niet door je tuin hoeven te lopen. Wil je wel meedoen, maar heb je zelf geen boom, dan zorgt Denktank Breed voor de boom en de lichtjes.

Op maandag 20-12 zal er op winkelcentrum Het Fort een speciale opening van de route zijn, informatie volgt nog. Ook aan de kinderen wordt gedacht. Net als vorig jaar zul je de route weer via je mobiele telefoon op kunnen vragen en volgen.

Hoe meer mensen mee doen, hoe lichter en kleurrijker de wijk in die weken wordt. Als je mee wilt doen, dan ontvangt Denktank Breed graag de volgende informatie:

Naam, adres, doe je mee met een eigen boom + lichtjes of wil je een boom + lichtjes van Denktank Breed (hier zijn geen kosten aan verbonden)?

Als je mee wilt doen horen ze dat graag, uiterlijk vóór 10 december. Je kunt je aanmelden via het sturen van een mail aan mgwro@ziggo.nl of rechtstreeks bij Denktank Breed: denktankbreed@gmail.com

De voorbereidingen voor de spoorwegtunnel en de verbreding van de Laan van Osseveld gaan stap voor stap verder. Op allerlei fronten ontwikkelt het project zich. In deze nieuwsbrief geeft de gemeente Apeldoorn u een update.

 

Open de nieuwsbrief in uw browser.

Op 19 november 2021 werd door scholieren van De Regenboog en het Woudhuis, onze toekomstige boswachters, het Tiny Forest aangeplant. Iedereen heeft ontzettend zijn best gedaan om samen met hun juffen en meesters het Tiny Forest aan te planten.

Het was een mooi gezicht hoe leerlingen van groep 7 en 8 hun jongere medeleerlingen uit de groepen 1 en 2 begeleidden. De gemeente Apeldoorn had gezorgd voor de catering: er was chocolademelk en koek voor alle kinderen en natuurlijk koffie voor de begeleiders.

Het was een prachtig evenement!

En iedereen kijkt natuurlijk uit naar het eindresultaat. Dat wordt vast en zeker heel mooi.

De geplande plantdag voor wijkbewoners kon wegens de coronamaatregelen niet doorgaan. Maar in het voorjaar van 2022 wordt het Tiny Forest uitgebreid met een pluktuin. Het ligt in de bedoeling daar een “feestje” voor onze wijkbewoners van te maken.

Gemeente Apeldoorn werkt op dit moment aan een Verkeersveiligheidsplan. Daarin beschrijven ze hoe we de verkeersveiligheid in Apeldoorn de komende 10 jaar verder verbeteren. Het plan helpt ons ook om te bepalen welke wegen of kruispunten ze het belangrijkst vinden om aan te pakken en veiliger te maken.

Denkt u mee?

De gemeente Apeldoorn stelt het Verkeersveiligheidsplan op met behulp van diverse informatiebronnen. Eén daarvan is een enquête, waarin ze onze inwoners om hun mening en ervaringen vragen. Wilt u ook uw mening geven over de verkeersveiligheid in Apeldoorn? Dit kan via de online enquête tot en met 3 december 2021.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina Verkeersveiligheidsplan van de gemeente Apeldoorn.

Apeldoorn wil bewoners actief betrekken bij de ontwikkelingen in de gemeente. Daarom hebben ze in de afgelopen tijd nagedacht over burgerparticipatie: Hoe zorgen we dat inwoners hun stem kunnen laten horen? Hoe kunnen mensen meedenken over plannen van de gemeente? Als onderdeel van dit proces is de participatieverordening opgesteld.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Apeldoorn.

 

Vrijwilligers van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis zetten zich in voor onze mooie wijk. Een wijk die volop in ontwikkeling is en waar alle leeftijden goed vertegenwoordigd zijn. Je enthousiasme, je interesse in vrijwilligerswerk en een hart voor je eigen wijk zijn belangrijk om met veel plezier dit vrijwilligerswerk te kunnen doen.

Het Sociaal Domein

In dit domein van de wijk gaat het om de belangen van mensen die onze aandacht verdienen. Het gaat om het maken van verbindingen tussen organisaties / instellingen en wijkbewoners die op een bepaald gebied aandacht horen te krijgen. Het gaat om welzijn en leefbaarheid in de wijk. Aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld: eenzaamheid, dementie, jeugd, ouderen, maar ook om andere hulp vragen zoals overlast of drugs.

Wie zijn wij?

De Wijkraad Osseveld-Woudhuis is een gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente en wij laten gevraagd en ongevraagd van ons horen (en lezen) als het onze wijkbelangen betreft. De Wijkraad beoogt een goede gesprekspartner én belangenbehartiger te zijn voor onze bewoners en heeft oog en oor voor wat er in de wijk speelt of gaat spelen. Wij vormen een energiek team.

Contact

Spreekt dit alles je aan en heb je interesse in deze functie? Of heb je nog vragen? Neem dan zeker contact ons op: bestuur@osseveld-woudhuis.nl.

De komende weken organiseert gemeente Apeldoorn met energiecoöperatie deA diverse acties die u helpen uw energieverbruik te verlagen. Dat is goed voor onze wereld, en voor uw portemonnee. De gemeente Apeldoorn zal over dit onderwerp een brief verspreiden, deze kunt u hier inzien.

Meer informatie over de acties kunt u vinden op de website van deA.

 

DenkTank Breed is een bijzonder vrijwilligersinitiatief uit de wijk Woudhuis-Osseveld. Zij organiseren activiteiten voor en door wijkbewoners.

 

 

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met denktankbreed@gmail.com

Ook vindt u meer over DenkTank Breed op de FaceBook pagina.

Talma Borgh is een thuis voor ouderen in Apeldoorn, met ruime appartementen, een prachtige tuin, een goed restaurant en de gezellige huiskamers. Met activiteiten en gezellige bewoners is het de ideale plek om een leuke dag te kunnen hebben en is het een fijn thuis voor welzijn mét zorg!

Talma Borgh is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger help je precies bij die activiteiten waar jij persoonlijk ook het meeste mee hebt. Er wordt naar je komst uitgekeken en als vrijwilliger zorg je net voor dat extra beetje plezier.Houd jij van schilderen, tekenen, muziek maken, taarten bakken, breien of iets heel anders? De kans is groot dat je jouw hobby kunt delen met ouderen en samen nog meer plezier kunt maken. Door jouw vrijwillige inzet creëren we nog meer geluksmomentjes!

 

De gemeente Apeldoorn heeft de bewoners van Osseveld en Woudhuis uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst over de omleidingsroutes werkzaamheden tunnel Laan van Osseveld op 1 november 2021. De uitnodigingsbrief vindt u hier. 

In de brief wordt genoemd dat u zich kunt aanmelden via een mailadres, dit mailadres is niet correct. U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier Ook kunt u een mailbericht sturen aan tunnel_laan_van_osseveld@apeldoorn.nl