Artikelen door Mirjam de Vries

,

publicatie ontwerp Omgevingsvisie Apeldoorn

Het Ontwerp Omgevingsvisie Apeldoorn ligt vanaf 11 juni ter inzage. Wijkbewoners hebben dan 6 weken de tijd om hun zienswijze aan de gemeente kenbaar te maken. In een Omgevingsvisie wordt de langetermijnvisie weergegeven op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Deze wordt opgesteld in het kader van de Omgevingswet, die naar verwachting in juli 2022 […]

,

KBS De Zonnewende zoekt EK tatoeages

Wat een jaar is het geweest. Een jaar waarin kinderen veel thuis hebben gezeten en weinig tot geen activiteiten hebben kunnen doen op school. Nu alle scholen weer open zijn kan ook juffendag gevierd worden. Een feestje waarbij niet alleen de juffen, maar ook de kindjes extra in het zonnetje worden gezet. Naast leuke activiteiten […]

,

Samen Woudhuis

Als het goed is, heeft u (bijna) allemaal een briefkaart in de bus gehad over “Samen Woudhuis”. Samen met de gemeente en Stimenz, onder leiding van de professionals van Eurus, zijn we begonnen met de interviews over het wel en wee in onze wijk. De eerste reacties zijn positief en we hopen jullie binnenkort al […]

inclusieve speeltuin in het Woudhuis

Wijkbewoonster Willemijn van de Zedde is gestart met het initiatief Inclusieve Speeltuin Woudhuis. Een samenspeelplek voor álle kinderen, met en zonder beperking. Verschillende locaties in het Woudhuis gaan vernieuwd worden en daar hoort ook een nieuwe speeltuin bij, toegankelijk voor álle kinderen uit de wijk. De speeltuin moet passen bij het groene karakter van onze […]

,

Bewegen in de Wijk voor ouderen

In de laatste Wijkkijker, is er een artikel geplaatst over het Bewegen in de Wijk voor ouderen, zie hier dat artikel: artikel bewegen in de wijk voor ouderen De plek, tijd en dag worden in dit artikel niet vermeld. Hieronder vindt u deze informatie: Het is geheel gratis om mee te doen. De oefeningen duren […]

,

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

De Wijkraad organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering om bewoners te informeren over de ontwikkelingen in de wijk Osseveld-Woudhuis. Als gevolg van de corona-maatregelen, was het ook in 2021 niet mogelijk om een algemene ledenvergadering te organiseren. Om u als bewoner de mogelijkheid te geven om op de formele vergaderstukken te reageren, publiceren we hieronder de […]

,

Bezorgcoördinator gezocht

Wanneer de Wijkkijker weer drie keer per jaar wordt uitgegeven, is het wel zo praktisch om iemand te hebben, die de bezorging in goede banen leidt. Wie o wie neemt dit praktische en concreet in tijd af te bakenen vrijwilligerswerk graag op haar of zijn schouders?   Heb je drie keer per jaar in een […]