Gemeente Apeldoorn werkt op dit moment aan een Verkeersveiligheidsplan. Daarin beschrijven ze hoe we de verkeersveiligheid in Apeldoorn de komende 10 jaar verder verbeteren. Het plan helpt ons ook om te bepalen welke wegen of kruispunten ze het belangrijkst vinden om aan te pakken en veiliger te maken.

Denkt u mee?

De gemeente Apeldoorn stelt het Verkeersveiligheidsplan op met behulp van diverse informatiebronnen. Eén daarvan is een enquête, waarin ze onze inwoners om hun mening en ervaringen vragen. Wilt u ook uw mening geven over de verkeersveiligheid in Apeldoorn? Dit kan via de online enquête tot en met 3 december 2021.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina Verkeersveiligheidsplan van de gemeente Apeldoorn.

Net als u vinden wij het belangrijk om met veel plezier in onze buurt te wonen. Daarom zijn wij, de Wijkraad, samen met de gemeente Apeldoorn en Stimenz een project gestart om te komen tot een toekomstplan van de wijken Osseveld en Woudhuis.

Na de vele goede gesprekken en mooie input uit Woudhuis, zijn we nu van start gegaan in Osseveld.

We zijn heel benieuwd wat u van Osseveld vindt, laat uw mening gelden en denk mee over de toekomst van uw buurt. Kijk op www.samenosseveld.nl voor meer info en laat hier uw stem horen.

Wat een jaar is het geweest. Een jaar waarin kinderen veel thuis hebben gezeten en weinig tot geen activiteiten hebben kunnen doen op school.

Nu alle scholen weer open zijn kan ook juffendag gevierd worden. Een feestje waarbij niet alleen de juffen, maar ook de kindjes extra in het zonnetje worden gezet. Naast leuke activiteiten willen we de kindjes een kleinigheidje geven. We zijn hiervoor op zoek naar 650 EK tatoeages van de Albert Heijn. Helaas is het niet mogelijk om deze via Albert Heijn zelf aan te vragen. Wie wil ons hierbij helpen?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Mvg Léonie Agten

KBS De Zonnewende of bezoek de Facebook pagina

 

Als het goed is, heeft u (bijna) allemaal een briefkaart in de bus gehad over “Samen Woudhuis”. Samen met de gemeente en Stimenz, onder leiding van de professionals van Eurus, zijn we begonnen met de interviews over het wel en wee in onze wijk. De eerste reacties zijn positief en we hopen jullie binnenkort al over de eerste concrete acties te informeren. Hierbij in ieder geval een aantal foto’s voor een eerste impressie. Mocht er bij je aangebeld worden of word je aangesproken op straat door één van ons, geef dan je mening over je straat, buurt of de hele wijk. Wij willen samen met jullie een impuls geven aan Woudhuis.

He, maar jullie zijn toch ook van de wijk Osseveld? Ja zeker, ook in deze wijk gaan we aan de slag maar dan wordt wat later in de tijd.  Zoals de planning nu is, gaan we daar in juli aan de slag.

Mocht je niet kunnen wachten, bezoek dan onze digitale huiskamer www.samenwoudhuis.nl, en laat daar je ideeën, suggesties, aanvullingen of opmerkingen achter. Wie weet win je een van de prijzen!

Als je dan toch op de site bent, vul dan even de vragenlijst in.

 

 

De Wijkraad organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering om bewoners te informeren over de ontwikkelingen in de wijk Osseveld-Woudhuis. Als gevolg van de corona-maatregelen, was het ook in 2021 niet mogelijk om een algemene ledenvergadering te organiseren.

Om u als bewoner de mogelijkheid te geven om op de formele vergaderstukken te reageren, hebben we de stukken gepubliceerd in de maand juni. Deze kunt u nog inzien door een mail te sturen aan bestuur@osseveld-woudhuis.nl.

Er is geen bezwaar ontvangen op de jaarrekening en het jaarverslag 2020, deze zijn in de bestuursvergadering van 12 juli 2021 formeel vastgesteld.

De Wijkraad zoekt ondersteuning. Naast ondersteuning in de Wijkraad, kunnen we uw hulp ook goed gebruiken in de redactie van de Wijkkijker. Mocht u zich willen inzetten, dan horen we dat graag.

Wanneer de Wijkkijker weer drie keer per jaar wordt uitgegeven, is het wel zo praktisch om iemand te hebben, die de bezorging in goede banen leidt. Wie o wie neemt dit praktische en concreet in tijd af te bakenen vrijwilligerswerk graag op haar of zijn schouders?

 

Heb je drie keer per jaar in een tijdvak van twee weken tijd om de verspreiding van ons mooie wijkblad voor je rekening te nemen? Heb je een garage of een carport waar de vracht droog kan worden neergezet en ben je administratief en met de mail wel handig? Lijkt het je leuk om met een team van ongeveer 8 jongeren (leeftijd 14-18 jaar) te werken? Dan nodigen we je graag uit voor een ontspannen kennismaking. Hieronder geven we je een idee van de werkzaamheden:

 

Jaarplanning

In overleg met de eindredacteur maak je een planning wanneer welke editie wordt gedrukt en bezorgd.

 

Bezorgers

  • Je houdt een overzicht bij met aspirant bezorgers en wanneer er een wijk vrij komt nodig je hiervoor een nieuwe bezorger uit.
  • Je maakt voor elke bezorger een setje met informatie over de wijk die moeten lopen (plattegrondje via google maps).
  • Je informeert de bezorgers per mail en informeert hen wanneer zij de Wijkkijker kunnen bezorgen.
  • Je bent de contactpersoon voor de bezorgers en hun ouders voor allerhande bezorging gerelateerde vragen.
  • Je houdt contact met de penningmeester over de uitbetaling van de bezorgers.

 

Vracht

  • Je neemt aan huis de vracht in ontvangst en laat deze plaatsen onder je carport of in de garage.
  • Je geeft aan elke bezorger haar-zijn vracht mee en registreert wat er terugkomt per wijk.
  • Je bent de contactpersoon voor de drukker over tijdstip en dag voor afleveren van de vracht.

 

Vergadering                                                                                                                                                     

Je bent lid van de redactie en daarom meteen uitgenodigd om drie keer per jaar met ons mee te praten over de Wijkkijker. Deelname aan ons overleg is uiteraard vrijwillig. Naast inhoudelijke onderwerpen, ontmoeten we elkaar ook om elkaar beter te leren kennen. De redactie is reeds kleurrijk en een divers bont gezelschap, daar kan jij zeker ook deel van uitmaken!

 

Graag tot ziens!

wendy@legriep.nl

Het Oranje Fonds organiseert op 28 en 29 mei 2021, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. NLdoet stond eigenlijk zoals gebruikelijk in maart 2021 gepland. Op 13 januari is besloten NLdoet uit te stellen in verband met de Corona situatie. Meer informatie over veilig meedoen aan NLdoet vind je hier.

Meedoen

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Voor organisaties is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk om klussen geklaard te krijgen!

Heeft jullie organisatie een leuke klus? Moet het buurtcentrum nodig opgeknapt worden, is de locatie van de Voedselbank aan een sopje toe, wil je een verwendagje voor alle ouderen in het verzorgingshuis of heb je een andere leuke klus? Meld deze dan vanaf 16 november 2020 aan op deze website en doe mee! Ook meedoen als vrijwilliger is simpel; zoek een leuke klus op de website en meld je aan.

De Wijkraad houdt maandelijks spreekuur op de tweede dinsdagavond van de maand. Het spreekuur is van 19.30 tot 20.00 uur in de Tuinkamer in Talma Borgh (Fortlaan 47). Heb je een vraag of opmerkingen voor de Wijkraad, je bent van harte welkom!

De spreekuren in 2020 zijn gepland op:
14 januari
11 februari
10 maart
14 april
12 mei
9 juni
14 juli
11 augustus
8 september
13 oktober
10 november
8 december

Binnen de Wijkraad Osseveld-Woudhuis ontstaat per 1 april 2020 de vacature van voorzitter.

Bestuursleden van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis  zetten zich op vrijwillige basis in voor onze mooie wijk. Een wijk die volop in ontwikkeling is en waar alle leeftijden goed vertegenwoordigd zijn. Je enthousiasme, je interesse in bestuurswerk en een hart voor je eigen wijk, zijn belangrijk om met veel plezier dit vrijwilligerswerk te kunnen doen.

Voorzitter

Als voorzitter heb je vaardigheden om de (ver)bindende en enthousiasmerende factor te zijn. Je leidt de vergaderingen van het (dagelijks) bestuur en zorgt met de andere bestuursleden voor duidelijk en toepasbaar beleid en uitvoering daarvan. Dit op basis van de visie die daartoe door de Wijkraad is vastgesteld.

Als voorzitter ben je ook gesprekspartner namens de Wijkraad (in samenwerking met de andere bestuursleden) in diverse overleggroepen. Denk daarbij bijvoorbeeld het overleg met de wethouder en stadsdeelmanager, het Stadsdeelplatform en diverse samenwerkingsverbanden waar de Wijkraad deel van uitmaakt. Ook kan het gaan om ad-hoc situaties. In voorkomende gevallen ben je ook het aanspreekpunt voor de media.

Afhankelijk van eigen beschikbaarheid en de af te spreken taakverdeling binnen de Wijkraad moet het mogelijk zijn om gemiddeld 6 uur per week te kunnen besteden aan deze boeiende vrijwilligerstaak.

Wie zijn wij?

De Wijkraad Osseveld-Woudhuis is een gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente en wij laten gevraagd en ongevraagd van ons horen (en lezen) als het onze wijkbelangen betreft. De Wijkraad beoogt een goede gesprekspartner én belangenbehartiger te zijn voor onze bewoners en heeft oog en oor voor wat er in de wijk speelt of gaat spelen. Wij vormen een energiek team.

Wat bieden wij?

Jij maakt straks deel van dit team. Elke maand komen wij op de tweede dinsdag van de maand bij elkaar in de bestuursvergadering. In de week daarvoor komt het dagelijks bestuur bij elkaar. Door de maand heen is er nog een aantal (ad-hoc-) bijeenkomsten. Je zult merken, dat je een warm welkom krijgt. Je leert veel over je eigen wijk en de wijken om je heen, het ‘gemeentelijk apparaat’ en je doet nieuwe contacten op binnen en buiten de wijk.

Contact

Spreekt dit alles je aan en heb je interesse in deze bestuursfunctie? Of heb je nog vragen? Neem dan zeker contact op via ons contactformulier.

Bekijk hier ook het profiel

Hallo wijkbewoners van Osseveld-West, Osseveld-Oost en Woudhuis.
In het wijkcentrum het Bolwerk aan de Ravelijn 55 houden wij van de eerste dinsdag in september tot half juni een gezellige soos. Iedere dinsdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur kunt u deelnemen aan diverse activiteiten.
Zo kunt u bij ons klaverjassen (zouden nog veel deelnemers bij kunnen), gezelschapsspelen (o.a. rummikub) en heerlijk creatief bezig zijn (kaarten maken, knutselen, handwerken etc.).
Ossewoud
Ook is er tijd om met elkaar te praten over alles wat ons bezig houdt. Kortom een gezellige middag. Af en toe, zo rond de feestdagen en de seizoensafsluiting organiseren wij een gezamenlijke gezellige middag.
De kosten zijn: € 1,50 per middag, inclusief koffie/thee en wat lekkers.
Kunt of wilt u niet iedere dinsdag, dat is geen probleem. Af en toe komen is ook prima. U bepaalt het zelf!
Bij voldoende deelname komt er in het Bolwerk de mogelijkheid om te biljarten. U kunt u opgeven bij onderstaande telefoonnummers of op dinsdagmiddag gewoon eens binnenlopen in zaal 4 van het Bolwerk.
Wilt u eerst nog meer informatie, dan kunt u een van onze vrijwilligsters bellen onder: 055-366 3053 en 055-366 2049.