Op 19 november 2021 werd door scholieren van De Regenboog en het Woudhuis, onze toekomstige boswachters, het Tiny Forest aangeplant. Iedereen heeft ontzettend zijn best gedaan om samen met hun juffen en meesters het Tiny Forest aan te planten.

Het was een mooi gezicht hoe leerlingen van groep 7 en 8 hun jongere medeleerlingen uit de groepen 1 en 2 begeleidden. De gemeente Apeldoorn had gezorgd voor de catering: er was chocolademelk en koek voor alle kinderen en natuurlijk koffie voor de begeleiders.

Het was een prachtig evenement!

En iedereen kijkt natuurlijk uit naar het eindresultaat. Dat wordt vast en zeker heel mooi.

De geplande plantdag voor wijkbewoners kon wegens de coronamaatregelen niet doorgaan. Maar in het voorjaar van 2022 wordt het Tiny Forest uitgebreid met een pluktuin. Het ligt in de bedoeling daar een “feestje” voor onze wijkbewoners van te maken.