De werkzaamheden voor de spoorwegtunnel en de verbreding van de Laan van Osseveld zijn begonnen. Op allerlei fronten ontwikkelt het project zich. In deze nieuwsbrief geven we u graag een update.

Update werkzaamheden & verkeersplan

Werkzaamheden
Op 3 januari zijn de werkzaamheden aan de tunnel Laan van Osseveld gestart. De afgelopen weken is er hard gewerkt. Nadat de bouwhekken en de keten zijn geplaatst, is het wegdek verwijderd. Vervolgens zijn damwanden aangebracht om de grond op zijn plaats te houden tijdens graafwerkzaamheden aan de tunnel. Aan de zuidzijde van de onderdoorgang is men al begonnen grond te verwijderen. Om (grond)water buiten het werkgebied te houden wordt bemaling aangebracht. De komende weken wordt een fundering van 143 palen aangebracht voor de tunnelbak. Om geluidhinder te verminderen, is gekozen voor buisschroefpalen in plaats van heipalen.

Verkeer
We zien dat het verkeersplan zijn werk goed doet en dat weggebruikers hun weg steeds beter weten te vinden via de omleidingsroutes. De weggebruiker maakt duidelijk gebruik van de overige omleidingen, of heeft gebruik gemaakt van alternatieve reisopties. Het is drukker op de weg dan voorheen maar de tellingen vallen binnen de vooraf gemaakte berekeningen. Op basis van uw vragen en opmerkingen is op een aantal locaties een aanpassing gedaan in de bewegwijzering, in de vorm van aanvullende markering of juist het verwijderen van bebording. Wij zijn blij met uw opmerkingen en blijven de verkeerssituatie nauwlettend monitoren.

Bustunnel
Vanuit de buurt krijgen wij enkele meldingen van sluipverkeer dat gebruik maakt van de bustunnel bij Winkelcentrum ‘t Fort. Dit is nog steeds streng verboden en alleen toegestaan voor voertuigen met een ontheffing (stadbus, nood- en hulpdiensten en huisartsen in geval van spoed). De politie is hiervan op de hoogte en zet in op meer handhaving rondom de bustunnel. Ook plaatsen wij paaltjes aan beide kanten van de fietstunnel om te garanderen dat de fietstunnel autovrij blijft.

foto: Lammert

Reistips

Door het vervallen van het thuiswerkadvies wordt het mogelijk weer drukker op de wegen.
Dit kunt u doen om overlast en lange wachttijden op de omleidingen te voorkomen:

  1. Check de actuele verkeerssituatie voordat u vertrekt
  2. Pak de fiets waar mogelijk
  3. Neem de bus of trein
  4. Reis buiten de spits
  5. Werk thuis, als het kan

Laatste nieuws

Deelscooters en elektrische fietsen
Go Sharing biedt naast deelscooters nu ook elektrische fietsen aan in het gebied. Op deze manier kunt u makkelijk gebruik maken van elektrisch deelvervoer om sneller te kunnen reizen langs de wegafsluiting. U kunt de scooters en elektrische fietsen via de Go Sharing-app gebruiken. Gratis uitproberen? Download de app, gebruik de code GOTRYNED bij ‘promoties’ en ontvang 3×10 rijminuten om de deelvoertuigen gratis te proberen.

Webcam
Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van de werkzaamheden?
Kijk live mee via de webcam.

     

Download de Bouwapp

Tijdens de werkzaamheden plaatst de aannemer in de BouwApp regelmatig updates over de werkzaamheden. U kunt de app downloaden in de Market (Android) of App Store (Iphone). In de App zoekt u op project ‘onderdoorgang Laan van Osseveld’ en kunt u zich aanmelden. U kunt ook aangeven of u automatisch een melding wilt ontvangen als nieuwe informatie is toegevoegd.

Uw contactpersonen tijdens de bouw

Contactpersoon gemeente Apeldoorn
Tijdens de bouw blijft de omgevingsmanager van de gemeente, Bettine Potter, bereikbaar voor uw vragen en opmerkingen over de omleidingen, wegverbreding en algemene vragen over de werkzaamheden. U kunt Bettine bereiken op 06 1868 7589 of tunnelosseveld@apeldoorn.nl.

Contactpersoon aannemer Hegeman
Voor vragen over de tunnelwerkzaamheden of last die u hierdoor ervaart, kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van aannemer Hegeman, Martijn Oosting via apeldoorn@hegeman.com.

Algemene informatie
www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld

Copyright © 2020 Gemeente Apeldoorn, All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.Adres:

Gemeente Apeldoorn

Postbus 9033

ApeldoornGe 7300 ES

Netherlands

Add us to your address book

Gegevens aanpassen:
U kunt uw gegevens wijzigen of uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp

De voorbereidingen voor de spoorwegtunnel en de verbreding van de Laan van Osseveld gaan stap voor stap verder. Op allerlei fronten ontwikkelt het project zich. In deze nieuwsbrief geeft de gemeente Apeldoorn u een update.

 

Open de nieuwsbrief in uw browser.

De voorbereidingen voor de spoorwegtunnel en de verbreding van de Laan van Osseveld gaan stap voor stap verder. Op allerlei fronten ontwikkelt het project zich. In deze nieuwsbrief geeft de gemeente Apeldoorn u een update.

 

Open de nieuwsbrief in uw browser.

De gemeente Apeldoorn heeft de bewoners van Osseveld en Woudhuis uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst over de omleidingsroutes werkzaamheden tunnel Laan van Osseveld op 1 november 2021. De uitnodigingsbrief vindt u hier. 

In de brief wordt genoemd dat u zich kunt aanmelden via een mailadres, dit mailadres is niet correct. U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier Ook kunt u een mailbericht sturen aan tunnel_laan_van_osseveld@apeldoorn.nl

 

 

 

 

 

De Wijkraad is geïnformeerd over de voorgenomen publicatie verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Laan van Osseveld in verband met de wegwerkzaamheden tunnel. Deze kunt u hieronder vinden.

Bijgaand tevens de brief ter vooraankondiging van de publicatie van verkeersmaatregelen voor de tijdelijke afsluiting van de Laan van Osseveld in verband met wegwerkzaamheden voor de ondertunneling.  Verwachting is dat deze binnen twee weken wordt gepubliceerd in het gemeenteblad.

Brief verkeersbesluit en brief tijdelijke verkeersmaatregelen Laan van Osseveld

De voorbereidingen voor de spoorwegtunnel en de verbreding van de Laan van Osseveld gaan stap voor stap verder. Op allerlei fronten ontwikkelt het project zich. In deze nieuwsbrief geeft de gemeente Apeldoorn u een update.

 

Open de nieuwsbrief in uw browser.

De voorbereidingen voor de spoorwegtunnel en de verbreding van de Laan van Osseveld gaan stap voor stap verder. Op allerlei fronten ontwikkelt het project zich. In deze nieuwsbrief geeft de gemeente Apeldoorn u graag een update.

 

Open de nieuwsbrief in uw browser.

De ondertunneling zit momenteel nog steeds in de voorbereidings- en planningsfase. Er is op 26 maart jl. overleg geweest tussen de Wijkraad Osseveld Woudhuis en de projectleiding “tunnel Laan van Osseveld”. Hiervan is een samenvatting gemaakt die u hieronder kunt vinden:

Samenvatting van de bijpraatsessie ondertunneling Laan van Osseveld

 

De voorbereidingen voor de spoorwegtunnel en de verbreding van de Laan van Osseveld gaan stap voor stap verder. Op allerlei fronten ontwikkelt het project zich. In deze nieuwsbrief geeft de gemeente Apeldoorn u graag een update.

 

Open de nieuwsbrief in uw browser.

De ondertunneling zit momenteel nog steeds in de voorbereidings- en planningsfase, maar binnenkort zullen ook “zichtbare” voorbereidende werkzaamheden plaats gaan vinden.

Er is recent overleg geweest tussen de Wijkraad Osseveld Woudhuis en de projectleiding “tunnel Laan van Osseveld”. Hiervan is een samenvatting gemaakt die u hieronder kunt vinden:

samenvatting overleg Wijkraad OW_projectteam ondertunneling