De voorbereidingen voor de spoorwegtunnel en de verbreding van de Laan van Osseveld gaan stap voor stap verder. Op allerlei fronten ontwikkelt het project zich. In deze nieuwsbrief geeft de gemeente Apeldoorn u een update.

 

Open de nieuwsbrief in uw browser.

De voorbereidingen voor de spoorwegtunnel en de verbreding van de Laan van Osseveld gaan stap voor stap verder. Op allerlei fronten ontwikkelt het project zich. In deze nieuwsbrief geeft de gemeente Apeldoorn u een update.

 

Open de nieuwsbrief in uw browser.

De gemeente Apeldoorn heeft de bewoners van Osseveld en Woudhuis uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst over de omleidingsroutes werkzaamheden tunnel Laan van Osseveld op 1 november 2021. De uitnodigingsbrief vindt u hier. 

In de brief wordt genoemd dat u zich kunt aanmelden via een mailadres, dit mailadres is niet correct. U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier Ook kunt u een mailbericht sturen aan tunnel_laan_van_osseveld@apeldoorn.nl

 

 

 

 

 

De Wijkraad is geïnformeerd over de voorgenomen publicatie verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Laan van Osseveld in verband met de wegwerkzaamheden tunnel. Deze kunt u hieronder vinden.

Bijgaand tevens de brief ter vooraankondiging van de publicatie van verkeersmaatregelen voor de tijdelijke afsluiting van de Laan van Osseveld in verband met wegwerkzaamheden voor de ondertunneling.  Verwachting is dat deze binnen twee weken wordt gepubliceerd in het gemeenteblad.

Brief verkeersbesluit en brief tijdelijke verkeersmaatregelen Laan van Osseveld

De voorbereidingen voor de spoorwegtunnel en de verbreding van de Laan van Osseveld gaan stap voor stap verder. Op allerlei fronten ontwikkelt het project zich. In deze nieuwsbrief geeft de gemeente Apeldoorn u een update.

 

Open de nieuwsbrief in uw browser.

De voorbereidingen voor de spoorwegtunnel en de verbreding van de Laan van Osseveld gaan stap voor stap verder. Op allerlei fronten ontwikkelt het project zich. In deze nieuwsbrief geeft de gemeente Apeldoorn u graag een update.

 

Open de nieuwsbrief in uw browser.

De ondertunneling zit momenteel nog steeds in de voorbereidings- en planningsfase. Er is op 26 maart jl. overleg geweest tussen de Wijkraad Osseveld Woudhuis en de projectleiding “tunnel Laan van Osseveld”. Hiervan is een samenvatting gemaakt die u hieronder kunt vinden:

Samenvatting van de bijpraatsessie ondertunneling Laan van Osseveld

 

De voorbereidingen voor de spoorwegtunnel en de verbreding van de Laan van Osseveld gaan stap voor stap verder. Op allerlei fronten ontwikkelt het project zich. In deze nieuwsbrief geeft de gemeente Apeldoorn u graag een update.

 

Open de nieuwsbrief in uw browser.

De ondertunneling zit momenteel nog steeds in de voorbereidings- en planningsfase, maar binnenkort zullen ook “zichtbare” voorbereidende werkzaamheden plaats gaan vinden.

Er is recent overleg geweest tussen de Wijkraad Osseveld Woudhuis en de projectleiding “tunnel Laan van Osseveld”. Hiervan is een samenvatting gemaakt die u hieronder kunt vinden:

samenvatting overleg Wijkraad OW_projectteam ondertunneling

 

 

Op 30 oktober zijn heel veel bewoners naar de eerste inloopdag in Het Bolwerk geweest over de ondertunneling van de Laan van Osseveld. Het leeft duidelijk bij de bewoners van Osseveld-Woudhuis. De inloop gaf bewoners de gelegenheid om zowel vragen te stellen als suggesties voor oplossingen te doen.

Als wijkraad waren we ook aanwezig. Hierbij een aantal vragen en opmerkingen van de bewoners.

Tijdens de werkzaamheden zijn de omleidingroutes een punt van zorg. Hoe komen bewoners van Woudhuis in Osseveld en omgekeerd als zij met de auto moeten, bijvoorbeeld voor hun boodschappen? Er zijn zowel voor- en tegenstanders van het openstellen van de bustunnel en de spoorwegovergang Lunpineweg. Een suggestie is gedaan om met een vergunningsysteem en camera’s alleen bewoners tijdens de werkzaamheden doorgang te geven. Aan de ook bestaande vraag om betere handhaving kan beantwoord worden door de camera’s eerder te plaatsen en wat later weg te halen. Bij een omleiding via De Tol is de lastige, en voor fietsers onveilige verbinding van Zutphensestraat naar Deventerstraat aangekaart. In Osseveld-West is vrees voor toename van sluipverkeer en wordt het verlaten van de wijk naar de Zutphensestraat nog lastiger. Mogelijk zouden verkeerslichten hier verlichting brengen. Tegelijk kwamen er meerdere verzoeken binnen om enkele te steile drempels in de Henriette van Eyklaan aan te pakken.

Ook de bereikbaarheid van het winkelcentrum ’t Fort tijdens de werkzaamheden voor bewoners van Osseveld-West is een punt van zorg. Ook hier voor- en tegenstanders van een openstellen van de rotonde Veenhuizerweg voor autoverkeer. En onduidelijkheid over de afwikkeling van langzaam verkeer over de langzaam verkeersbrug in het verlengde van de C. van Bruggenstraat richting Laan van Osseveld/winkelcentrum/scholen.

Enkele andere opmerkingen van bewoners zijn:

  • De verkeersveiligheid tijdens de werkzaamheden: wellicht moeten er verkeerslichten worden geplaatst;
  • Bij tijdelijke oplossingen moet het winkelcentrum ’t Fort zoveel als mogelijk is ontzien worden. Mogelijke sluiting van winkels tast de leefbaarheid van de wijken aan;
  • Suggesties om het fietsverkeer in de definitieve situatie richting Omnisport zo logisch mogelijk te laten plaatsvinden (door bv het creëren van 2-richtingen fietspaden);
  • Zorg voor goede communicatie met de bewoners in de aanloop naar en tijdens de uitvoering van het werk.