Beste wijkbewoners!

Het zonnetje schijnt weer langer, de maatregelen zijn er af.

Het is nu tijd om weer nieuw leven in onze wijkactiviteiten te blazen!

DAAROM

Laten wij elkaar op maandag 20 juni van 20 – 22 uur ontmoeten in wijkgebouw Het Bolwerk.

Binnenkort zullen wij deze aankondiging aanvullen zodat jullie weten wat er die avond te doen is, wie er aanwezig zijn en vooral welke financiele potjes beschikbaar zijn om een leuke activiteit in jouw buurt zelf mogelijk te maken!

Het mag en kan allemaal weer en hoe leuk zou het zijn om bijvoorbeeld samen een wijkfestival o.i.d. te organiseren.

Ontmoeten, verbinden, leren van elkaar, elkaar helpen kortom; er voor elkaar zijn.

Niets hoeft, het mag en iedereen is 20 juni om 20 uur welkom in Het Bolwerk, inloop 19:30 uur.

Beste wijkbewoners!

De voorbereidingen voor de nieuwe Wijkkijker gaan bijna weer van start!

De kopijsluiting voor advertenties en (ingezonden) kopij is op vrijdag 6 mei, dus stuur op tijd alles op naar wendy@legriep.nl

Het Wijkkijker team hoopt half juni de nieuwe Wijkkijker te kunnen verspreiden.

 

https://www.apeldoorn.nl/ter/plannen-en-projecten-nieuwbouw-en-ontwikkeling/vergroenen-winkelcentrum-t-fort

Aan het begin van Het Verlaat is onlangs een mooie, nieuwe speelplaats gecreëerd, dit ter vervanging van de kabelbaan die in Het Verlaat stond en in januari 2021 is afgebroken. De kabelbaan was destijds aan vervanging toe. De insteek was om een speelveld te behouden voor kinderen in de doelgroep van 6 tot 12 jaar. Er is verschillende keren overleg geweest tussen gemeente, omwonenden en de wijkraad, met als gevolg deze locatie. De speelplaats ligt tussen de (rustige) straat en het water, dus ons advies is wel dat de wat jongere kinderen begeleid en in de gaten gehouden worden.

Wekelijks ontvangen wij de uitagenda maar soms is er geen tijd om deze te delen op de site. Het lijkt ons daarom een goed idee om deze link te delen op de wijkraad site zodat iedereen zelf kan kijken wat er per week te doen is.

Heel veel uit plezier!

https://www.uitinapeldoorn.nl/uitagenda/alles

https://stimenz.nl/nieuws

Persbericht – nog een keer – gedeeld op onze site voor Stimenz. Voor updates daarna?

Klik op de bovenstaande link! 

Workshops De kracht van het schrijven,  levensverhaal schrijven

Denkt u erover om uw levensverhaal op papier te zetten maar u weet niet waar te beginnen? Misschien is de cursus Kracht van het schrijven: Levensverhaal schrijven dan iets voor u. De cursus bestaat uit 6 workshops plus een introductieworkshop. In iedere workshop doet u schrijfoefeningen waarbij herinneringen worden opgehaald. Dit alles onder leiding van docente Aline Jansen. De kosten zijn €42,00. (U kunt uw stadspas inzetten als betaalmiddel) Niet helemaal zeker of dit iets voor u is? Kom dan naar de introductieworkshop op vrijdag 4 maart; aanvang 09.30 uur -11.30 uur in Ontmoetingsplek de Graanhof, Graanhof 2, 7335 AV Apeldoorn. De andere data van de workshops zijn: 18 en 25 maart, 1, 8, 22 en 29 april.

Voor meer informatie kunt u bellen met Aline Jansen tel: 055 5418769.

Voor vragen over het persbericht kunt u contact opnemen met Jeannet Kamphuis 06 23132804/j.kamphuis@stimenz.nl

Ter informatie: dit bericht is ons gemaild namens ons contact bij RWS, waarvoor onze dank!

Beste lezer,

Rijkswaterstaat gaat flink aan de slag op de A50. In het weekend van 4 maart start de eerste fase van het groot onderhoud aan de A50, tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg, in de richting van Arnhem. Vanaf het weekend van 4 maart is dit deel van de A50 vijf achtereenvolgende weekenden afgesloten voor verkeer. Omdat deze afsluitingen effect hebben op de bereikbaarheid van de regio, stuur ik u deze e-mail.

De bereikbaarheid van uw organisatie staat gedurende deze afsluitingen mogelijk onder druk. Uw bezoekers, klanten, medewerkers en/of leveranciers zullen er wellicht langer over doen om bij u te komen. Ervaring leert dat als weggebruikers dit van tevoren weten en er rekening mee (kunnen) houden, de hinder zo beperkt mogelijk blijft. Daarom wil ik u vroegtijdig informeren.

Planning van de onderhoudswerkzaamheden

De A50 is afgesloten tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg in de richting van Arnhem in de weekenden van 4-7 maart, 11-14 maart, 18-21 maart, 25-28 maart en 1-4 april tussen vrijdagavond 20.00 en maandagochtend 05.30 uur.

Het verkeer wordt omgeleid vanaf knooppunt Beekbergen via de A1, de A30 en de A12. De extra reistijd bedraagt meer dan 30 minuten.

Bijgevoegd treft u een kaartje van de afsluiting en de omleiding aan. Voor meer informatie over deze en andere onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat Oost-Nederland kunt u onze website raadplegen (www.rijkswaterstaat.nl/grootonderhoudoostnl). U bent uiteraard vrij om deze informatie op uw website en andere communicatiemiddelen te plaatsen. U kunt ook eventueel het onderstaande twitterbericht van Rijkswaterstaat retweeten.

Vervolg groot onderhoud aan de A50 de komende periode

De volgende fase van het groot onderhoud A50 vindt plaats vanaf vrijdag 5 augustus tot en met 22 augustus, dan is de A50 16 dagen volledig afgesloten tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen in de richting van Apeldoorn.

In het najaar volgen in september en oktober 4 weekendafsluitingen van de A50 tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg in de richting Arnhem.

Het heeft lang geduurd maar ze zijn weer open!

Klik op de link en kijk wat interessant is voor jou.

Veel plezier!

https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/agenda

 

Zonnepanelen naast de wijk

Op 10 juni 2021 hebben Statkraft en deA inwoners van de wijk Woudhuis-Osseveld in een webinar geïnformeerd over de plannen voor een zonnepark bij Het Woudhuis. Een tweede webinar heeft op 6-januari j.l. plaats gevonden. Het ontwerp van het zonnepark is na de eerste webinar enigszins aangepast.

De belangrijkste verandering is dat de opstelling van een dakjesstructuur is gewijzigd naar een zogenaamde vleugelstructuur. Daardoor bereikt meer zonlicht de bodem. Het gewijzigde ontwerp is doorgerekend op zaken als licht- en geluidreflectie.

Zonnepark Woudhuis is een perceel in de hoek van de A50 en de spoorlijn richting Deventer. De oppervlakte van het park is in totaal 28 hectare, waarvan 20 hectare met zonnepanelen. Met het zonnepark wordt duurzame energie opgewekt en krijgt de lokale biodiversiteit een impuls. 5 hectare natuur, aansluitend op Landgoed Woudhuis, wordt eveneens gerealiseerd. Verder wordt er een nieuwe wandelroute aangelegd. Deze wandelroute gaat zowel door de zonneweide als door de nieuwe natuur.

De planning ligt momenteel t/m 17-maart bij de gemeente ter inzage, waarbij zienswijzen ingediend kunnen worden. Na beantwoording van eventuele zienswijzen zal het college zich nog eens over het plan buigen. Hierna volgt nog een Politieke Markt (PMA), die staat nu gepland voor 12 mei 2022. Vervolgens beslist de gemeenteraad.

Informatie met betrekking tot het zonnepark:

www.de-a.nl/zonneparkwoudhuis