Op 09-05-2019 is de omgevingsvergunning Deventerstraat 461, Apeldoorn verleend voor het verbouwen van een 4-tal bestaande gebouwen op het terrein van ggnet tot
woningen en bijbehorende functies voor het coa. Formeel Wabonummer: D18/020027

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit inzien na het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal loket). Daarnaast kunnen belanghebbenden bij een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Dit betekent dat de rechtbank wordt gevraagd om de werking van het besluit op korte termijn tegen te houden. Informatie over het indienen van een voorlopige voorziening vindt u op www.apeldoorn.nl/voorlopigevoorziening

Onze Wijkraad Osseveld-Woudhuis is op 9 mei 2019 in het nieuws. Aanleiding is het stoppen van de redactie van de Wijkkijker. De Wijkraad beraad zich momenteel op de wijze waarop we in de toekomst richting de wijk gaan communiceren. De Stentor en anderen hebben er aandacht voor.

Klik hier voor het volledige artikel van de Stentor

En hier voor het item op NOS.nl

Voor volgers van geenstijl

Het AD heeft een kopie van het Stentor artikel

Ook op WNL een item hierover

Ook bij TPO een artikel

Zie hier ook de site drimble.nl

Op de site Nieuwskoerier met typische Internet reacties

Tenslotte de Telegraaf (zelfde bedrijf als geenstijl?)

We adviseren om deze links te openen in een privé of incognitovenster (klik met de rechter muistoets op de link). Deze media sites plaatsen nogal veel cookies op uw computer.

Loop mee en staat stil bij kanker SamenLoop voor Hoop is een vrijwilligersevenement van KWF Kankerbestrijding.

 

Apeldoorn organiseert dit jaar haar eerste ‘Samenloop voor Hoop’. Deze zal plaatsvinden op zaterdag en zondag 29 en 30 juni 2019. De ‘Samenloop voor Hoop’ is een 24-uurs wandelestafette waar geld wordt ingezameld voor kankeronderzoek. In deze wandelestafette wisselen teamleden elkaar af op een parcours als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Rondom de wandelestafette heeft elke editie een bijzonder programma voor bezoekers en deelnemers, boordevol muziek en activiteiten. De Samenloop voor Hoop wordt gehouden van 14.00 uur tot 14.00 in het Mheenpark in Apeldoorn. Het volgende filmpje geeft een mooi beeld van de sfeer rondom een Samenloop voor Hoop: https://www.youtube.com/watch?v=oqn4b7nz_Gw

 

Bij de start op 29 juni om 14.00u staan onze eregasten centraal. Eregasten zijn mensen die op dit moment aan kanker lijden en mensen die kanker overwonnen hebben. Zij verrichten de start en lopen, indien mogelijk, gezamenlijk de eerste ronde. Om 23.00u ’s avonds worden de kaarsen aangestoken om de dierbaren die overleden zijn aan kanker te gedenken. De kaarsenceremonie is altijd een indrukwekkend moment, waarin we met zijn allen letterlijk stilstaan. Het licht van de kaarsen begeleiden de lopers gedurende de nacht. Op 30 juni om 14.00u sluiten we het evenement feestelijk af met de bekendmaking van de opbrengst.

 

Voor de Samenloop voor Hoop Apeldoorn zijn wij op zoek naar teams die deelnemen aan deze 24-uurs wandelestafette. Hoe mooi zou het zijn als ook vanuit jullie wijk of dorp “burenteams” mee zouden doen! Aanmelden kan via de website van Samenloop Apeldoorn www.samenloopvoorhoop.nl/apeldoorn

 

De Samenloop voor Hoop wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoren en vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar sponsoren die hun bijdrage willen leveren (financieel of in natura) aan dit evenement. Ook zoeken wij enthousiaste vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen. Wil jij een bijdrage leveren? Ga dan voor meer informatie naar onze website en meld je direct aan!

 

Voor de kinderen van 6 tot 12 jaar organiseren we op zondag 30 juni een speciale kinderloop. Deze 24-minutenloop wordt georganiseerd voor kinderen van de basisschool. Wij doen daarom een oproep aan alle basisscholen in Apeldoorn om deel te nemen. Na de kinderloop zijn er diverse speciale activiteiten voor kinderen. Geef je snel op: svh.kinderloop@kwfapeldoorn.nl

De gemeente Apeldoorn heeft middels onderstaande brief bewoners op 24 april geïnformeerd over de aanstaande werkzaamheden in de Hovenlaan en Fortlaan.

 

Beste bewoner,

 

De gemeente Apeldoorn start op maandag 6 mei 2019 met werkzaamheden in de Fortlaan en de Hovenlaan. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 7 juni 2019.

 

Wat houden de werkzaamheden in?

De werkzaamheden bestaan uit het afkoppelen van de Fortlaan en de Hovenlaan van het riool. Schoon regenwater uit deze straten stroomt dadelijk niet meer via de kolken in het riool. In plaats daarvan stroomt het in de grond en naar de vijver van de Kasteelgracht. Zo helpen wij het water in de Kasteelgracht op peil te houden.

 

Waarom is dat nodig?

Het waterpeil in de Kasteelgracht is erg laag. De lage waterstand brengt stankoverlast met zich mee en zorgt voor aantasting van de kasteelmuur. Door af te koppelen verbeteren we het waterpeil in de Kasteelgracht.

 

Dit heeft ook andere voordelen:

  • Het riool wordt minder vol. Daardoor is er minder kans op overlast en schade
  • De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) werkt beter. Er komt namelijk minder regenwater in de rwzi. en schoon regenwater hoort ook eigenlijk niet in het riool
  • Het grondwater wordt aangevuld. Het regenwater komt namelijk weer in de bodem. Zo voorkomen we uitdroging van de bodem

 

Wat merkt u hiervan?

De werkzaamheden nemen ongeveer vier weken in beslag. U kunt hiervan enige hinder ondervinden. Wij hopen op uw begrip. De werkzaamheden aan het riool starten bij de Fortlaan (tussen de Lage Landenlaan en de Hovenlaan). en eindigen met de werkzaamheden aan de Hovenlaan (tussen huisnummer 56 t/m 82). Tijdens de werkzaamheden op de Fortlaan blijft de rijbaan open voor verkeer. Hier voeren wij de werkzaamheden in de berm uit. Tijdens de werkzaamheden op de Hovenlaan leiden wij het verkeer tijdelijk om . Op deze locatie voeren wij de werkzaamheden in de rijbaan uit. We informeren automobilisten over de omleiding via borden

 

Bereikbaarheid

Het afkoppelen van de kolken wordt in fases gedaan. Door in fases te werken proberen wij de overlast tot een minimum te beperken. Woningen blijven bereikbaar.

 

Ophalen huisvuil

Het huisvuil wordt tijdens de werkzaamheden op de gebruikelijke dagen opgehaald. Het is echter mogelijk dat de vuilnisauto uw straat tijdens de werkzaamheden niet of moeilijk kan bereiken. In dat geval vragen wij u uw huisvuilcontainers neer te zetten op plekken waar de huisvuilcontainers door de ophaaldienst kunnen worden opgehaald.

 

Zelf uw dakwater afkoppelen?

Wilt u zelf uw dakwater afkoppelen? Behalve goed voor het klimaat is dit vaak ook gunstig voor uw tuin, tegen uitdroging in droge zomers. Bekijk op www.apeldoorn.nl/koppel-regenwater-af wat u zelf kunt doen en hoe u in aanmerking komt voor subsidie.

 

Vragen

Heeft u vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen mat de projectleider Tekin Alkas, bereikbaar op telefoonnummer (055) 580 2614 of via t.alkas@apeldoorn.nl

Op zaterdag 27 april 2019 van 10:00 tot 14:00 organiseert Scoutinggroep Marca Appoldro weer het jaarlijkse koningsdag evenement bij de blokhut Lupineweg 75. Met veel enthousiasme bieden de vrijwilligers van de scoutinggroep tal van spelletjes en uitdagende activiteiten aan.

 

Kunnen jullie ontsnappen uit de nieuwe spannende Escape Room? Of laat je uitdagen om de bovenkant van de klimwand aan te raken, af te glijden van de hoge tokkelbaan of kom lekker griezelen in het Glow-in-the-dark doolhof! Natuurlijk hebben we ook minder gewaagde activiteiten zoals blikgooien, spijker slaan, koekhappen of geschminkt worden. Bij scouting kan natuurlijk het broodbakken boven een vuurtje niet ontbreken. Voor de kinderen van klein tot groot is er wel een activiteit of spelletje. Weer of geen weer… het is één groot feest voor de hele familie!

 

Koop een strippenkaart in verschillende prijsklasse bij binnenkomst en je kan aan alle spellen en activiteiten deelnemen.

Ook dit jaar hebben we weer mooie prijzen om te verloten bij onze Loterij!

 

Jullie komen toch ook langs?

Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt met regelmaat voor overlast en schade aan straten, huizen en tuinen. Het water komt voor het grootste deel rechtstreeks terecht in het riool. Maar regenwater is ook schoon water, onmisbaar voor planten en dieren. In Apeldoorn willen we dit regenwater dat wij ‘gratis’ ontvangen weer gebruiken of teruggeven aan de natuur. De gemeente Apeldoorn doet dit door openbare ruimtes af te koppelen van het riool. Asfalt wordt vervangen voor klinkers, er worden wadi’s aangelegd en er worden beken en sprengen naar boven gebracht. Als inwoner van Apeldoorn kun jij hier ook een bijdrage aan leveren, door de regenpijpen bij jouw huis af te koppelen van het riool.

 

Wat is afkoppelen?

De meeste regenpijpen van huizen die voor 2011 zijn gebouwd zijn aangesloten op het riool. Wanneer regenwater op het dak valt, verdwijnt dit dus rechtstreeks in het riool. Afkoppelen betekent dat het regenwater van het dak niet langer het riool instroomt, maar wordt opgevangen of weggeleid naar de tuin. We voorkomen hiermee dat het riool overstroomt en hergebruiken het schone regenwater.

 

De voordelen van afkoppelen

Wanneer je het regenwater van jouw dak niet meer in het riool laat stromen is er meer ruimte in het riool en daardoor minder kans op wateroverlast en -schade. Ook hoeft hierdoor het schone regenwater niet onnodig gezuiverd te worden en werken de zuiveringsinstallaties beter.

Door het regenwater bijvoorbeeld in de grond te infiltreren, wordt het grondwater aangevuld en helpt dat om verdroging te voorkomen. Daarnaast is regenwater natuurlijk altijd goed voor planten, bomen en de natuur om ons heen. Kortom, mens en natuur worden beter van afkoppelen. Help jij mee?

 

Hoe koppel je af?

Afkoppelen kan op veel verschillende en eenvoudige manieren. Een aantal factoren (zoals de bodemsoort, de ruimte die je hebt en het terrein waar je het wilt toepassen) bepalen welke manier het meest geschikt is.

We onderscheiden twee soorten afkoppelmogelijkheden, namelijk bovengronds en ondergronds. In beide gevallen zaag je de regenpijp af en verdwijnt het regenwater dat op het dak valt niet meer in het riool. Vervolgens kun je het regenwater naar je tuin laten weglopen (foto) of het opvangen in een regenton (foto) en het op die manier hergebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de regenpijp aan te sluiten op een grindkoffer of infiltratiekrat onder de grond. Meer informatie over de verschillende manieren van afkoppelen is te vinden op www.apeldoorn.nl/regenwater.

 

Subsidie

Goed nieuws! Als je gaat afkoppelen is de kans groot dat je in aanmerking komt voor subsidie. Je kunt de subsidie aanvragen via de website van de Gemeente: www.apeldoorn.nl/regenwater.  Doet dit wel voordat je begint met afkoppelen. Zo weet je precies aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen en voor welke gebieden in Apeldoorn de subsidie geldt.

BEKIJK HIER DE AFKOPPELFOLDER (pdf)

Op 3 april werd de het startschot gegeven voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in de wijken Sprenkelaar, Osseveld Oost en Woudhuis. KPNnetwerk hoopt dit voor het einde van het jaar helemaal rond te hebben. Alle bewoners van de genoemde wijken zullen daar iets van gaan merken: in ieder geval van de aanleg. Hoe dit in zijn werk gaat kunt u in bijgaand filmpje zien.

Het aansluiten in beeld

Als het goed is hebben alle bewoners van Osseveld-Oost en Woudhuis een brief van KPNnetwerkNL gehad met daarin een persoonlijke code. Hiermee kunt u aangeven, dat u toestemming verleent tot de aanleg van een glasvezelkabel in uw woning.

Deze aanleg is geheel gratis en verplicht u tot niets. U krijgt enkel een aansluiting in uw woning. Mocht u op enig moment besluiten via één van de providers gebruik te willen maken van uw glasvezel dan is de aansluiting al gerealiseerd. Mocht u afzien van de gratis aansluiting nu, maar op een later tijdstip toch besluiten een glasvezel aansluiting in uw woning te willen realiseren, dan is die aanleg niet kosteloos!

Mocht u nog twijfelen of vragen hebben: KPNnetwerkNL staat elke zaterdag op het winkelcentrum ’t Fort. Of raadpleeg www.kpnnetwerk.nl

 

Worden uw vragen niet afdoende beantwoord meldt dat aan de Wijkraad Osseveld-Woudhuis:

Marcel Jongman:marcel.jongman@osseveld-woudhuis.nl

Ferry Sabandar:ferry.sabandar@osseveld-woudhuis.nl

Wie wil meedoen?

In onze wijk is het nodige groen. Dat wordt voornamelijk door de gemeente beheerd. Natuurlijk blijft het niet bij beheer alleen soms moet er vernieuwd worden of krijgt een perceel groen een nieuwe bestemming. In dat geval overlegt de Wijkraad hierover met onze gemeente. Maar, de Wijkraad kan dat uiteraard niet alleen en wil daarom graag uw ideeën horen. Wij vragen jullie om met de Wijkraad mee te denken en ideeën te genereren om de openbare ruimte nog mooier en geschikt te maken voor de toekomst.

Wij denken hierbij aan een revitalisering van het park Woudhuis Oost, en ook aan het oprichten van een z.g. “Tiny Forest” ( mini-bos).

 

Wie wil meedoen kan zich melden bij de Wijkraad:

Ferry Sabandar, mail ferry.sabandar@osseveld-woudhuis.nl

Marcel Jongman, mail marcel.jongman@osseveld-woudhuis.nl

Goede doelen en non-profit organisaties zijn afhankelijk van geld dat ze o.a. via collectes binnenhalen. Maar om ervoor te zorgen dat niet iedereen tegelijk aan uw deur staat, worden de collectes via het vergunningstelsel verspreid over het jaar. De grotere goede doelen die landelijk collecteren worden in een Landelijk Collecterooster opgenomen en ontvangen een vergunning. Kleinere goede doelen en organisaties mogen dan in de vrije periodes daartussen collecteren en mogen daarvoor ook een vergunning aanvragen. Wie u in welke week in Apeldoorn kunt verwachten, vindt u in dit overzicht op de website van het CBF.

In Apeldoorn is het doel om een volledige AED dekking te bereiken. Dat betekent dat er overal binnen 500 meter een AED beschikbaar is. Dat blijkt in Osseveld-Woudhuis nog niet gelukt te zijn. De Wijkraad is in overleg met enkele bedrijven om hun AED te verplaatsen naar de buitenzijde van het gebouw om deze ook toegankelijk te maken buiten bedrijfstijden.

Maar behalve het apparaat zijn er ook mensen nodig die ermee kunnen werken en oproepbaar willen zijn in noodgevallen. Als de nood aan de man is roept een landelijk oproepsysteem omwonenden op, mits zij een certificaat bezitten door een cursus hiervoor gevolgd te hebben. De Wijkraad vraagt zich af hoeveel mensen in onze wijk zo’n certificaat bezitten. Als u dat kenbaar wilt maken aan de Wijkraad verzoeken we u een email te sturen aan bestuur@osseveld-woudhuis.nl