Was u op 14 oktober bij de lezing van Gijs Wanders: Gezichten van dementie. Boeiend en leerzaam!

U kent misschien iemand met dementie in uw omgeving. Of u zag iemand die in de supermarkt vergat te betalen, of iemand die de weg naar huis niet meer wist? We komen steeds vaker mensen met vergeetachtig gedrag tegen in onze woonomgeving. Ouderen blijven langer thuis wonen, ook als ze de ziekte dementie krijgen. We weten vaak niet goed hoe we om moeten gaan met iemand met dementie. Dat er veel vragen zijn blijkt wel uit de grote opkomst bij de lezing van Gijs Wanders op 14 oktober.

Als bewoner van Osseveld Woudhuis weet u als geen ander wat er nodig is om uw wijk dementievriendelijker te maken. Er zijn al inspirerende voorbeelden in Apeldoorn en elders. Samen willen we werken aan een prettige en veilige woonomgeving voor mensen met dementie. Want vriendelijk voor mensen met dementie betekent vriendelijk voor álle bewoners!

Als dit thema u aanspreekt of uw interesse  heeft gewekt, nodigen ondergetekenden van de wijkraad Osseveld Woudhuis, Stimenz en Spectrum u van harte uit om met uw wensen en ideeën te komen over de dementievriendelijke wijk. Daarbij worden wijkbewoners met dementie en hun mantelzorgers speciaal uitgenodigd. Dit vindt plaats op:

Datum:      donderdag 14 november

Tijd:           13.30 tot 15.00 uur

Plaats:       de personeelsruimte van de Talma Borgh

 

Informatie en aanmelden

Graag aanmelden vóór 1 november bij Elise Roelofse: e.roelofse@spectrumelan.nl

of via de telefoon: 06 2491 5908, ook voor meer informatie.

U ontvangt dan in de week van 4 november een bevestiging met programma.

Wij hopen u te ontmoeten op 14 november!

Met vriendelijke groet,

Jacques van Meurs:    jacques.van.meurs@osseveld-woudhuis.nl   06 20617704

Maria van der Maat:  m.vandermaat@stimenz.nl                                06 5205 0876

Elise Roelofse:            e.roelofse@spectrumelan.nl                               06 2491 5908

Op 7 december is het weer zover. Na het succes van vorig vieren we ook dit jaar weer feest voor onze vrijwilligers in de wijk. Ben jij of ken jij die ene speciale persoon die zich vrijwillig inzet voor de buurt? Geef jezelf of een ander dan snel op voor Nationale Vrijwilligersdag. Een dag om deze bijzondere mensen eens wat extra aandacht te geven en te verwennen met een speciaal feest.

Lees meer en meld je aan op: www.osseveld-woudhuis.nl/nationale-vrijwilligersdag/

Beplanting in straten, op daken en tegen gevels helpen onze stad af te koelen op hete dagen en bij nat weer het regenwater beter af te voeren. Bovendien: groene straten zien er gezellig uit. Goed nieuws voor u: de gemeente Apeldoorn gaat binnenkort meer kleur en groen aanbrengen in winkelcentrum ’t Fort!

Wat gaat er gebeuren?

De gemeente gaat nieuwe bomen planten, nieuwe grasstroken maken en nieuwe struiken planten in en rondom het winkelcentrum. Dit zal de komende winter gebeuren. Zo wordt maximaal gebruik gemaakt van de ruimte die we hebben om onze stad samen naar een beter klimaat te helpen.

Heeft u vragen?

Op dinsdag 5 november zijn vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig in het Bolwerk, Ravelijn 55. Tussen 18.30 uur en 20.00 uur bent u van harte welkom om het ontwerp te bekijken. Het is een inloopavond, u mag zelf het moment uitkiezen dat u het beste uitkomt. De plannen treft u ook hier aan:

A3_P0801-SO-06 Linie_’t Fort_v22102019

De Linie driehoeken

De Linie P-vakken

Wilt u meedoen?

De gemeente juicht initiatieven die leiden tot een beter klimaat van harte toe. Op www.apeldoorn.nl/groeninitiatief kunt u lezen hoe u uw ideeën in kunt brengen en de gemeente daar uitvoering aan geeft.

Op maandagmiddag 14 oktober is in het bijzijn van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven en wethouder Willems het convenant voor de ondertunneling van de Laan van Osseveld ondertekend.

De staatssecretaris benadrukte in haar toespraak het belang van de participatie van de wijkbewoners in zo’n groot infrastructureel project. Dat kan onder andere tijdens de inloopmiddag/avond die de gemeente heeft georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op woensdag 30 oktober 2019 tussen 16.00 en 20.00 uur in wijkcentrum het Bolwerk, Ravelijn 55. Alle wijkbewoners hebben inmiddels een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen.

Lees meer in het artikel in De Stentor, waarin ook leden van uw Wijkraad aan het woord komen.

Wat doet dementie van je naaste met je? En hoe kunnen we onze wijk dementievriendelijk maken? Dat waren maandagavond 14 oktober 2019 de thema’s van een avond georganiseerd door de Wijkraad Osseveld-Woudhuis in Talma Borgh. En dat dit breder leeft dan in Osseveld-Woudhuis bleek al vooraf. Bezoekers kwamen uit heel Apeldoorn, maar ook uit Arnhem, Ermelo en dorpen in de omgeving. Ook waren er enkele Apeldoornse raadsleden op afgekomen.

Gijs Wanders, sinds anderhalf jaar ook wonend in Osseveld-Oost, nam de toehoorders mee in het project “Gezichten van dementie” van kunstenaar Herman van Hoogdalem. Herman was ermee begonnen nadat zijn moeder dementie kreeg en daaraan is overleden. Gijs is later ingestapt en interviewt de naasten van een dementerende. Enkele van de filmpjes toonden de waarde van het bespreekbaar maken van dementie. Daarnaast kwamen tips voorbij over de wijze van benaderen van dementerenden en het genieten van een glinstering in hun ogen.

Voor Gijs werd het nog persoonlijker toen zijn eigen vader dementie kreeg. De herkenbare of gevreesde discussie binnen een gezin werd hier voelbaar. Een film toonde ook die portretten. De aanwezigen hoorden ook, uit de eerste hand, hoe een goede benadering van een dementerende een gezin ten goede kan komen. Ja, ook miskleunen in de zorg door personeelsgebrek werden aangestipt. Maar vooral de dankbaarheid aan de toewijding van het personeel in de zorg blijft hangen.

Begonnen met de moeder van Herman en eindigen met de vader van Gijs. Het project lijkt rond. Dan blijken er toch redenen om door te gaan. Robert, die als jonge 50-er de diagnose dementie kreeg. Hij gaat gedurende een langere tijd gevolgd worden. En in gemeenschappen van migranten in Nederland is het nog onbespreekbaar. Daar gaan Herman en Gijs proberen een opening te bieden nadat iemand hen na een lezing benaderd heeft.

 

Dementievriendelijke wijk

Een dementievriendelijke wijk is het thema na de pauze. Voor heel Apeldoorn is Elise Roelofse trekker. In Kerschoten heeft een groep al eerste resultaten. In de vorm van interviews wist Gijs Wanders hun enthousiasme over te brengen op de aanwezigen. Jacques van Meurs geeft aan dat de Wijkraad mensen zoekt die hier werk van willen maken.

In de discussie vooral vragen. Wat ga je dan doen? Voor wie is het eigenlijk? Hoeveel dementerenden zijn er in de wijk? Hebben we last van de privacy wetgeving?

Goed dat de stichting Alzheimer, afdeling Oost-Veluwe aanwezig was. Voor de zorg van dementerenden en ondersteuning van mantelzorgers is veel meer beschikbaar dan bekend. Ook is er inzicht in aantallen officieel gediagnostiseerde dementerenden.

Bij uw verslaggever is blijven hangen dat dementievriendelijke wijken zich niet richten op zorg voor dementerenden. Doe fysieke dingen die vergeetachtigen helpen. En help bewoners om ´vreemd´ gedrag te herkennen en er goed op te reageren.

 

Hallo wijkbewoners van Osseveld-West, Osseveld-Oost en Woudhuis.
In het wijkcentrum het Bolwerk aan de Ravelijn 55 houden wij van de eerste dinsdag in september tot half juni een gezellige soos. Iedere dinsdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur kunt u deelnemen aan diverse activiteiten.
Zo kunt u bij ons klaverjassen (zouden nog veel deelnemers bij kunnen), gezelschapsspelen (o.a. rummikub) en heerlijk creatief bezig zijn (kaarten maken, knutselen, handwerken etc.).
Ossewoud
Ook is er tijd om met elkaar te praten over alles wat ons bezig houdt. Kortom een gezellige middag. Af en toe, zo rond de feestdagen en de seizoensafsluiting organiseren wij een gezamenlijke gezellige middag.
De kosten zijn: € 1,50 per middag, inclusief koffie/thee en wat lekkers.
Kunt of wilt u niet iedere dinsdag, dat is geen probleem. Af en toe komen is ook prima. U bepaalt het zelf!
Bij voldoende deelname komt er in het Bolwerk de mogelijkheid om te biljarten. U kunt u opgeven bij onderstaande telefoonnummers of op dinsdagmiddag gewoon eens binnenlopen in zaal 4 van het Bolwerk.
Wilt u eerst nog meer informatie, dan kunt u een van onze vrijwilligsters bellen onder: 055-366 3053 en 055-366 2049.

De Apeldoornse Stichting de Kap kan ondersteuning bieden aan mensen die onlangs hun partner hebben verloren en behoefte hebben aan begeleiding bij hun rouwproces. Getrainde en ervaringsdeskundige vrijwilligers van de Kap bieden een luisterend oor;  iemand die er is met onverdeelde aandacht. Niemand kan de pijn van het verlies voor wegnemen. Maar wel kun je door je gevoelens en gedachten te delen beter omgaan met verwarrende emoties, reacties uit de omgeving en moeilijke dagen. Persoonlijke aandacht geeft ruimte om te rouwen, biedt troost en maakt sterker. 

Mensen die daar behoefte aan hebben kunnen de naar de maandelijkse koffieochtend gaan (elke 2e dinsdag van de maand, van 10:00 tot 11:30 uur), of thuis bezocht worden door één van de vrijwilligers. 

Meer informatie en contactgegevens kunt u vinden op de website van de Kap. 

Beste wijkbewoners, op zaterdag 5 oktober 2019 organiseert het Senioren Platform Apeldoorn een informatiemarkt voor senioren, met het thema “Actief zijn en actief blijven”. Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom op Sprengeloo, aan de Sprengenweg 81, tussen 10 en 16 uur. De toegang is gratis.

Al direct bij binnenkomst worden bezoekers onthaald met koffie, thee en wat lekkers, terwijl er gedurende de dag optredens zijn van het Phoenixkoor en het koor Rock Oud Loud. 

Meedoen 

Er zijn veel activiteiten, waaraan bezoekers kunnen meedoen: creatief bezig zijn, denksporten, tafeltennis, koersbal en jeu de boules. Daarnaast is er volop informatie over de mogelijkheden voor thuiszorg, aangepast hulp en persoonlijke zorg. Op het fietsparcours kan fietsvaardigheid worden geoefend en de trek kan worden gestild door een hapje te proeven van de maaltijdservice. 

Informatie

Zorgorganisaties zijn aanwezig om bezoekers te voorzien van informatie over extra zorg en hulp. Tal van verenigingen zullen in hun kraampjes vertellen over de mogelijkheden om actief te zijn. Van trimmen tot meedoen met Oud Apeldoorn; kaarten, fietsen, sjoelen boogschieten en nog veel meer.

Eerste Wegwijzer voor wethouder Cziesso

Ook na deze dag is het belangrijk te weten wat er allemaal te doen is voor senioren in Apeldoorn en waar je moet zijn met vragen over hulp en zorg. Het senioren Platform Apeldoorn heeft daarom de Wegwijzer samengesteld, waarvan het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan de wethouder. Dit overzichtelijke boekje heeft als thema ‘Senioren, actief zijn en actief blijven’. In de gemeente volop mogelijkheden. Niet alleen thuis, maar ook in de buurt of omgeving. Wordt het bewegen wat moeilijker, dan zijn er mogelijkheden om extra hulp en zorg te krijgen. Ook die staan in de Wegwijzer beschreven. 

Bereikbaarheid

Sprengeloo, de school voor voortgezet onderwijs, ligt aan de Sprengenweg 81. De ingang is aan de Prinses Beatrixlaan. Er is gratis parkeergelegenheid voor fietsen en auto’s. De school is ook bereikbaar met stadsbus lijn 2, richting Apenheul. 

Zoals u ongetwijfeld reeds gemerkt heeft zijn er momenteel werkzaamheden gaande op Laan van Erica. Direct omwonenden hebben midden september het volgende schrijven van de gemeente Apeldoorn ontvangen; ter informatie delen wij deze informatie graag via onze website:

“Op 21 september 2019 a.s. start de Gemeente Apeldoorn met het vervangen van een rioolput in de hoofdriolering langs de Laan van Erica. De put zit vlak bij de kruising met de Zutphensestraat. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma BAM uit Apeldoorn en duren ongeveer zeven weken. Het werk wordt tijdens normale werkuren uitgevoerd. We verwachten dat het werk eind november 2019 klaar is.

Tijdelijke brug voor rioolwater

Het hoofdriool in de Laan van Erica heeft een belangrijke functie in het rioolstelsel van de stad. Daarom kunnen we hem niet afsluiten. In plaats daarvan wordt een tijdelijke “brug” voor een persleiding over de Zutphensestraat. gemaakt. De persleiding gaat naar het riool in het Ommeland. Tijdens het vervangen van de put wordt het rioolwater dan over de Zutphensestraat heen gepompt.

Overlast voor verkeer minimaal

Het aanbrengen van de brug duurt maar kort. Deze wordt in de avond en nacht van 22 oktober 2019 geplaatst. Zo is de hinder voor het verkeer minimaal. Bewoners die dicht bij het kruispunt wonen hebben mogelijk wat last van geluid tijdens het plaatsen van de brug. Na het aanbrengen kan het verkeer dan tijdens de rioolwerkzaamheden onder de brug door. Na afloop van de werkzaamheden wordt de brug weer opgeruimd. Verkeersdeelnemers merken verder niet veel van het vervangen van de rioolput. Het Ommeland, de Laan van Erica, de Laan van Osseveld en de Zutphensestraat kunt u gewoon blijven gebruiken.

Fietsers omgeleid

Wel wordt het fietspad langs de Laan van Erica tussen de Voorwaarts en de Zutphensestraat aan de kant van Groot Schuylenburg afgesloten in de periode dat de put wordt vervangen. Fietsers worden omgeleid via de andere zijde van de Laan van Erica.

Vragen?

Voor vragen over de uitvoering van het werk kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de firma BAM, de heer Kerssen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 2297 4938. Ook kunt u contact opnemen met de projectleider van het ingenieursbureau van de gemeente, via 06-27189091 of via e-mail e.bruintjes@apeldoorn.nl

Op vrijdagochtend 13 september 2019 vond de wijkschouw 2019 voor Osseveld-Woudhuis plaats. Hieronder volgt een samenvatting.

De volgende personen hebben deelgenomen aan de schouw:

namens de gemeente Apeldoorn:

Astrid Willemsen (stadsdeel manager);
Petra Bennink (adviseur openbare ruimte);
Almer de Jong (regisseur openbare ruimte); en
Marcel Keurhorst (wijkbeheerder)

en namens de Wijkraad Osseveld-Woudhuis:

Gerard Link, algemeen bestuurslid; en
Marcel Jongman, bestuurslid openbaar domein.

De schouw

Bijna alle punten die jullie hadden doorgegeven zijn tijdens de schouw nagelopen. Ook hebben de vertegenwoordigers van de gemeente schriftelijk kennis kunnen nemen van alle opmerkingen die na de oproep door de Wijkraad door jullie werden ingestuurd.

Het grootste deel van de oproepen had betrekking op het openbaar groen en op potentieel onveilige verkeerssituaties. Een paar opmerkingen gingen over “groenoverlast” op particulier terrein. Voor zover er geen sprake is van direct gevaar of overlast voor de gemeenschap is het helaas lastig voor de gemeente om hiertegen op te treden. 

Verder is er veel onkruid tussen straatstenen en stoeptegels geconstateerd: sinds het verbod om dit met gif te bestrijden is hiervoor nog niet echt een goed alternatief gevonden. Een aantal verkeersonveilige situaties en “slijtageplekken” in de bestrating zijn op dit moment al in beeld bij de gemeente. Verkeersonveilige situaties komen ook sowieso ter sprake tijdens het halfjaarlijks overleg tussen de Wijkraad en de wijkagent; het eerstvolgend overleg staat gepland voor november 2019. 

Meer groen

Naast deze schouw loopt er momenteel ook een initiatief van de gemeente Apeldoorn om meer groen in de openbare ruimte te realiseren. Dit gaat o.a. gebeuren door “nutteloos steen” (waar vaak al onkruid tussen groeit) te vervangen door groenvoorzieningen. Mede in het kader van dit initiatief heeft Petra Bennink van de gemeente meegelopen, om in onze buurt te bekijken welke uitdagingen er op dit terrein liggen.

Dit initiatief wordt in eerste instantie in het Woudhuis opgestart. Dat betekent niet dat er op dat gebied in de rest van de wijk (en de gemeente Apeldoorn) niets gebeurt. Voor de hele gemeente geldt de Regeling groeninitiatief: www.apeldoorn.nl/groeninitiatief.

Vervolg

Met de gemeente Apeldoorn is afgesproken dat zij een evaluatie van deze schouw zal maken. Deze zal worden besproken tijdens het Periodiek Overleg tussen de Wijkraad Osseveld-Woudhuis en de gemeente Apeldoorn, waarna deze met jullie wordt gedeeld en op de website van de Wijkraad zal worden gepubliceerd. 

Namens de Wijkraad en de gemeente Apeldoorn willen wij  jullie hartelijk danken voor jullie inbreng!

Wijkraad Osseveld Woudhuis

Namens het bestuur,

Gerard Link en Marcel Jongman