Goede doelen en non-profit organisaties zijn afhankelijk van geld dat ze o.a. via collectes binnenhalen. Maar om ervoor te zorgen dat niet iedereen tegelijk aan uw deur staat, worden de collectes via het vergunningstelsel verspreid over het jaar. De grotere goede doelen die landelijk collecteren worden in een Landelijk Collecterooster opgenomen en ontvangen een vergunning. Kleinere goede doelen en organisaties mogen dan in de vrije periodes daartussen collecteren en mogen daarvoor ook een vergunning aanvragen. Wie u in welke week in Apeldoorn kunt verwachten, vindt u in dit overzicht op de website van het CBF.