Op 3 april werd de het startschot gegeven voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in de wijken Sprenkelaar, Osseveld Oost en Woudhuis. KPNnetwerk hoopt dit voor het einde van het jaar helemaal rond te hebben. Alle bewoners van de genoemde wijken zullen daar iets van gaan merken: in ieder geval van de aanleg. Hoe dit in zijn werk gaat kunt u in bijgaand filmpje zien.

Het aansluiten in beeld

Als het goed is hebben alle bewoners van Osseveld-Oost en Woudhuis een brief van KPNnetwerkNL gehad met daarin een persoonlijke code. Hiermee kunt u aangeven, dat u toestemming verleent tot de aanleg van een glasvezelkabel in uw woning.

Deze aanleg is geheel gratis en verplicht u tot niets. U krijgt enkel een aansluiting in uw woning. Mocht u op enig moment besluiten via één van de providers gebruik te willen maken van uw glasvezel dan is de aansluiting al gerealiseerd. Mocht u afzien van de gratis aansluiting nu, maar op een later tijdstip toch besluiten een glasvezel aansluiting in uw woning te willen realiseren, dan is die aanleg niet kosteloos!

Mocht u nog twijfelen of vragen hebben: KPNnetwerkNL staat elke zaterdag op het winkelcentrum ’t Fort. Of raadpleeg www.kpnnetwerk.nl

 

Worden uw vragen niet afdoende beantwoord meldt dat aan de Wijkraad Osseveld-Woudhuis:

Marcel Jongman:marcel.jongman@osseveld-woudhuis.nl

Ferry Sabandar:ferry.sabandar@osseveld-woudhuis.nl