De gemeente Apeldoorn heeft middels onderstaande brief bewoners op 24 april geïnformeerd over de aanstaande werkzaamheden in de Hovenlaan en Fortlaan.

 

Beste bewoner,

 

De gemeente Apeldoorn start op maandag 6 mei 2019 met werkzaamheden in de Fortlaan en de Hovenlaan. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 7 juni 2019.

 

Wat houden de werkzaamheden in?

De werkzaamheden bestaan uit het afkoppelen van de Fortlaan en de Hovenlaan van het riool. Schoon regenwater uit deze straten stroomt dadelijk niet meer via de kolken in het riool. In plaats daarvan stroomt het in de grond en naar de vijver van de Kasteelgracht. Zo helpen wij het water in de Kasteelgracht op peil te houden.

 

Waarom is dat nodig?

Het waterpeil in de Kasteelgracht is erg laag. De lage waterstand brengt stankoverlast met zich mee en zorgt voor aantasting van de kasteelmuur. Door af te koppelen verbeteren we het waterpeil in de Kasteelgracht.

 

Dit heeft ook andere voordelen:

  • Het riool wordt minder vol. Daardoor is er minder kans op overlast en schade
  • De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) werkt beter. Er komt namelijk minder regenwater in de rwzi. en schoon regenwater hoort ook eigenlijk niet in het riool
  • Het grondwater wordt aangevuld. Het regenwater komt namelijk weer in de bodem. Zo voorkomen we uitdroging van de bodem

 

Wat merkt u hiervan?

De werkzaamheden nemen ongeveer vier weken in beslag. U kunt hiervan enige hinder ondervinden. Wij hopen op uw begrip. De werkzaamheden aan het riool starten bij de Fortlaan (tussen de Lage Landenlaan en de Hovenlaan). en eindigen met de werkzaamheden aan de Hovenlaan (tussen huisnummer 56 t/m 82). Tijdens de werkzaamheden op de Fortlaan blijft de rijbaan open voor verkeer. Hier voeren wij de werkzaamheden in de berm uit. Tijdens de werkzaamheden op de Hovenlaan leiden wij het verkeer tijdelijk om . Op deze locatie voeren wij de werkzaamheden in de rijbaan uit. We informeren automobilisten over de omleiding via borden

 

Bereikbaarheid

Het afkoppelen van de kolken wordt in fases gedaan. Door in fases te werken proberen wij de overlast tot een minimum te beperken. Woningen blijven bereikbaar.

 

Ophalen huisvuil

Het huisvuil wordt tijdens de werkzaamheden op de gebruikelijke dagen opgehaald. Het is echter mogelijk dat de vuilnisauto uw straat tijdens de werkzaamheden niet of moeilijk kan bereiken. In dat geval vragen wij u uw huisvuilcontainers neer te zetten op plekken waar de huisvuilcontainers door de ophaaldienst kunnen worden opgehaald.

 

Zelf uw dakwater afkoppelen?

Wilt u zelf uw dakwater afkoppelen? Behalve goed voor het klimaat is dit vaak ook gunstig voor uw tuin, tegen uitdroging in droge zomers. Bekijk op www.apeldoorn.nl/koppel-regenwater-af wat u zelf kunt doen en hoe u in aanmerking komt voor subsidie.

 

Vragen

Heeft u vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen mat de projectleider Tekin Alkas, bereikbaar op telefoonnummer (055) 580 2614 of via t.alkas@apeldoorn.nl