Op 2 september 2020 is er een themabijeenkomst Regionale Energie Strategie (RES) in Apeldoorn gehouden.

Tijdens de bijeenkomst is een toelichting gegeven op het concept RES en wat deze betekent voor Apeldoorn. Ook is ingegaan op het onderwerp bewonersparticipatie bij nieuwe zonne en windprojecten. Het doel van de themabijeenkomst Regionale Energie Strategie (RES) in Apeldoorn was om te informeren en met elkaar in gesprek te gaan. Wethouder Maarten van Viersen heeft tijdens de bijeenkomst benadrukt dat het niet om het ‘OF’ gaat maar om het ‘ WAT’.

Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt met hierin de hoofdlijnen van de bijeenkomst en de bijdragen. Het verslag is eind september 2020 beschikbaar en in te zien op www.apeldoorn.nl/RES.

Hoe verder?

Het concept RES wordt behandeld in de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) op 17 september en de raadsvergadering op 24 september. Tijdens de PMA op 17 september kunt u ook mondeling inspreken als u dat wilt. Aanmelden kan bij de griffie.

Verdere informatie over het concept RES is te vinden op het Cleantech RES platform