Er komt een tunnel onder de spoorwegovergang aan de Laan van Osseveld. Tegelijk met de aanleg van de tunnel wordt ook de weg breder gemaakt en komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Om dit te kunnen realiseren, moet het bestemmingsplan van een gedeelte van dit gebied, worden aangepast.

Het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan verbreding Laan van Osseveld en een ontwerpbesluit  voor ‘hogere grenswaarden’ geluidbelasting hebben tot en met 5 augustus 2020 ter inzage gelegen.

Volgens de gemeente zijn er 13 zienswijzen ingediend.  Er wordt nu gewerkt aan de beantwoording. De indieners ontvangen bericht als het bestemmingsplan naar Politieke Markt Apeldoorn (PMA) en gemeenteraad gaat.  Vaststelling door de gemeenteraad staat voor eind dit jaar gepland.