De wijkraad Osseveld-Woudhuis is sinds 2019 partner van Voor Apeldoorn. Op 1 oktober 2020 geeft Voor Apeldoorn een nieuwe workshop voor initiatiefnemers. Aanmelden kan via https://forms.gle/DZFL87RC5e4Fa3yg7 Naar verwachting wordt de workshop online gegeven, maar daar moet nog een beslissing over worden genomen.

Voor Apeldoorn.nl is een crowdfunding platform voor initiatieven van bewoners die door middel van een campagne op zoek kunnen gaan naar draagvlak en financiën. De wijkraad wil graag ondersteuning bieden aan mooie, frisse initiatieven voor de wijk. Dit platform is daarom een goede route om precies dat te doen. Het mooie is dat niet alleen de mening van de wijkraad telt. Juist het draagvlak door anderen laat goed zien welke initiatieven een plek verdienen in de wijk.

De wijkraad kan initiatieven financieel of anderszins, ondersteunen. Waar nodig lopen leden van de wijkraad een tijdje mee vanuit een stimulerende of verbindende rol. De Wijkraad Osseveld-Woudhuis draagt tot €1.000 en maximaal 50% van het doelbedrag bij aan crowdfunding campagnes.

Informatie op onze pagina over crowdfunding

en op de partnerpagina bij voorapeldoorn.nl

Ondersteunde campagnes komen op de wijkraad pagina op voorapeldoorn.nl

Start een campagne bij voorapeldoorn.nl