Op vrijdagochtend 13 september 2019 vond de wijkschouw 2019 voor Osseveld-Woudhuis plaats. Hieronder volgt een samenvatting.

De volgende personen hebben deelgenomen aan de schouw:

namens de gemeente Apeldoorn:

Astrid Willemsen (stadsdeel manager);
Petra Bennink (adviseur openbare ruimte);
Almer de Jong (regisseur openbare ruimte); en
Marcel Keurhorst (wijkbeheerder)

en namens de Wijkraad Osseveld-Woudhuis:

Gerard Link, algemeen bestuurslid; en
Marcel Jongman, bestuurslid openbaar domein.

De schouw

Bijna alle punten die jullie hadden doorgegeven zijn tijdens de schouw nagelopen. Ook hebben de vertegenwoordigers van de gemeente schriftelijk kennis kunnen nemen van alle opmerkingen die na de oproep door de Wijkraad door jullie werden ingestuurd.

Het grootste deel van de oproepen had betrekking op het openbaar groen en op potentieel onveilige verkeerssituaties. Een paar opmerkingen gingen over “groenoverlast” op particulier terrein. Voor zover er geen sprake is van direct gevaar of overlast voor de gemeenschap is het helaas lastig voor de gemeente om hiertegen op te treden. 

Verder is er veel onkruid tussen straatstenen en stoeptegels geconstateerd: sinds het verbod om dit met gif te bestrijden is hiervoor nog niet echt een goed alternatief gevonden. Een aantal verkeersonveilige situaties en “slijtageplekken” in de bestrating zijn op dit moment al in beeld bij de gemeente. Verkeersonveilige situaties komen ook sowieso ter sprake tijdens het halfjaarlijks overleg tussen de Wijkraad en de wijkagent; het eerstvolgend overleg staat gepland voor november 2019. 

Meer groen

Naast deze schouw loopt er momenteel ook een initiatief van de gemeente Apeldoorn om meer groen in de openbare ruimte te realiseren. Dit gaat o.a. gebeuren door “nutteloos steen” (waar vaak al onkruid tussen groeit) te vervangen door groenvoorzieningen. Mede in het kader van dit initiatief heeft Petra Bennink van de gemeente meegelopen, om in onze buurt te bekijken welke uitdagingen er op dit terrein liggen.

Dit initiatief wordt in eerste instantie in het Woudhuis opgestart. Dat betekent niet dat er op dat gebied in de rest van de wijk (en de gemeente Apeldoorn) niets gebeurt. Voor de hele gemeente geldt de Regeling groeninitiatief: www.apeldoorn.nl/groeninitiatief.

Vervolg

Met de gemeente Apeldoorn is afgesproken dat zij een evaluatie van deze schouw zal maken. Deze zal worden besproken tijdens het Periodiek Overleg tussen de Wijkraad Osseveld-Woudhuis en de gemeente Apeldoorn, waarna deze met jullie wordt gedeeld en op de website van de Wijkraad zal worden gepubliceerd. 

Namens de Wijkraad en de gemeente Apeldoorn willen wij  jullie hartelijk danken voor jullie inbreng!

Wijkraad Osseveld Woudhuis

Namens het bestuur,

Gerard Link en Marcel Jongman