Zoals u ongetwijfeld reeds gemerkt heeft zijn er momenteel werkzaamheden gaande op Laan van Erica. Direct omwonenden hebben midden september het volgende schrijven van de gemeente Apeldoorn ontvangen; ter informatie delen wij deze informatie graag via onze website:

“Op 21 september 2019 a.s. start de Gemeente Apeldoorn met het vervangen van een rioolput in de hoofdriolering langs de Laan van Erica. De put zit vlak bij de kruising met de Zutphensestraat. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma BAM uit Apeldoorn en duren ongeveer zeven weken. Het werk wordt tijdens normale werkuren uitgevoerd. We verwachten dat het werk eind november 2019 klaar is.

Tijdelijke brug voor rioolwater

Het hoofdriool in de Laan van Erica heeft een belangrijke functie in het rioolstelsel van de stad. Daarom kunnen we hem niet afsluiten. In plaats daarvan wordt een tijdelijke “brug” voor een persleiding over de Zutphensestraat. gemaakt. De persleiding gaat naar het riool in het Ommeland. Tijdens het vervangen van de put wordt het rioolwater dan over de Zutphensestraat heen gepompt.

Overlast voor verkeer minimaal

Het aanbrengen van de brug duurt maar kort. Deze wordt in de avond en nacht van 22 oktober 2019 geplaatst. Zo is de hinder voor het verkeer minimaal. Bewoners die dicht bij het kruispunt wonen hebben mogelijk wat last van geluid tijdens het plaatsen van de brug. Na het aanbrengen kan het verkeer dan tijdens de rioolwerkzaamheden onder de brug door. Na afloop van de werkzaamheden wordt de brug weer opgeruimd. Verkeersdeelnemers merken verder niet veel van het vervangen van de rioolput. Het Ommeland, de Laan van Erica, de Laan van Osseveld en de Zutphensestraat kunt u gewoon blijven gebruiken.

Fietsers omgeleid

Wel wordt het fietspad langs de Laan van Erica tussen de Voorwaarts en de Zutphensestraat aan de kant van Groot Schuylenburg afgesloten in de periode dat de put wordt vervangen. Fietsers worden omgeleid via de andere zijde van de Laan van Erica.

Vragen?

Voor vragen over de uitvoering van het werk kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de firma BAM, de heer Kerssen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 2297 4938. Ook kunt u contact opnemen met de projectleider van het ingenieursbureau van de gemeente, via 06-27189091 of via e-mail e.bruintjes@apeldoorn.nl