De Wijkraad organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering om bewoners te informeren over de ontwikkelingen in de wijk Osseveld-Woudhuis. Als gevolg van de corona-maatregelen, was het ook in 2021 niet mogelijk om een algemene ledenvergadering te organiseren.

Om u als bewoner de mogelijkheid te geven om op de formele vergaderstukken te reageren, hebben we de stukken gepubliceerd in de maand juni. Deze kunt u nog inzien door een mail te sturen aan bestuur@osseveld-woudhuis.nl.

Er is geen bezwaar ontvangen op de jaarrekening en het jaarverslag 2020, deze zijn in de bestuursvergadering van 12 juli 2021 formeel vastgesteld.

De Wijkraad zoekt ondersteuning. Naast ondersteuning in de Wijkraad, kunnen we uw hulp ook goed gebruiken in de redactie van de Wijkkijker. Mocht u zich willen inzetten, dan horen we dat graag.