De Wijkraad organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering om bewoners te informeren over de ontwikkelingen in de wijk Osseveld-Woudhuis. Als gevolg van de corona-maatregelen, was het ook in 2021 niet mogelijk om een algemene ledenvergadering te organiseren.

Om u als bewoner de mogelijkheid te geven om op de formele vergaderstukken te reageren, publiceren we hieronder de stukken van deze vergadering.

Jaarverslag 2020 Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Jaarrekening 2020 Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Jaarplan 2021 en 2022 Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Mocht u naar aanleiding van deze stukken nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar bestuur@ossveld-woudhuis.nl.

De Wijkraad zoekt ondersteuning. Naast ondersteuning in de Wijkraad, kunnen we uw hulp ook goed gebruiken in de redactie van de Wijkkijker. Mocht u zich willen inzetten, dan horen we dat graag.