Aan het begin van Het Verlaat is onlangs een mooie, nieuwe speelplaats gecreëerd, dit ter vervanging van de kabelbaan die in Het Verlaat stond en in januari 2021 is afgebroken. De kabelbaan was destijds aan vervanging toe. De insteek was om een speelveld te behouden voor kinderen in de doelgroep van 6 tot 12 jaar. Er is verschillende keren overleg geweest tussen gemeente, omwonenden en de wijkraad, met als gevolg deze locatie. De speelplaats ligt tussen de (rustige) straat en het water, dus ons advies is wel dat de wat jongere kinderen begeleid en in de gaten gehouden worden.