Zonnepanelen naast de wijk

Op 10 juni 2021 hebben Statkraft en deA inwoners van de wijk Woudhuis-Osseveld in een webinar geïnformeerd over de plannen voor een zonnepark bij Het Woudhuis. Een tweede webinar heeft op 6-januari j.l. plaats gevonden. Het ontwerp van het zonnepark is na de eerste webinar enigszins aangepast.

De belangrijkste verandering is dat de opstelling van een dakjesstructuur is gewijzigd naar een zogenaamde vleugelstructuur. Daardoor bereikt meer zonlicht de bodem. Het gewijzigde ontwerp is doorgerekend op zaken als licht- en geluidreflectie.

Zonnepark Woudhuis is een perceel in de hoek van de A50 en de spoorlijn richting Deventer. De oppervlakte van het park is in totaal 28 hectare, waarvan 20 hectare met zonnepanelen. Met het zonnepark wordt duurzame energie opgewekt en krijgt de lokale biodiversiteit een impuls. 5 hectare natuur, aansluitend op Landgoed Woudhuis, wordt eveneens gerealiseerd. Verder wordt er een nieuwe wandelroute aangelegd. Deze wandelroute gaat zowel door de zonneweide als door de nieuwe natuur.

De planning ligt momenteel t/m 17-maart bij de gemeente ter inzage, waarbij zienswijzen ingediend kunnen worden. Na beantwoording van eventuele zienswijzen zal het college zich nog eens over het plan buigen. Hierna volgt nog een Politieke Markt (PMA), die staat nu gepland voor 12 mei 2022. Vervolgens beslist de gemeenteraad.

Informatie met betrekking tot het zonnepark:

www.de-a.nl/zonneparkwoudhuis