Op 14 juni heeft de gemeente Apeldoorn en het Waterschap Vallei en Veluwe een bewonersavond georganiseerd voor de aanwonende van de Kasteelgracht.

Tijdens deze avond zijn vele vragen gesteld. De antwoorden worden momenteel uitgewerkt en gedeeld o.a. Op deze pagina.

We delen alvast de Powerpoint presentatie van deze avond.

Presentatie kasteelgracht 14-6-2017 (2)

#GEWOONGEZONDAPELDOORN
Alcohol en jongeren: een gewichtig gezondheidsthema!
Maandag 26 juni organiseerden de wijkraad Osseveld-Woudhuis en JOGG Apeldoorn een lezing over alcohol en jongeren. Speciaal voor ouders en professionals uit Apeldoorn die zich bezig houden met een gezonde leefstijl maakte de WOOS University deze leerzame avond mogelijk. Dit was de laatste in de serie #gewoongezondapeldoorn en sloot qua impact naadloos aan bij eerdere lezingen over de thema’s gehoorschade, opvoeden, een positief zelfbeeld bij jongeren en nieuwe media en seksualiteit. Dr. Nico van der Lely bracht een waardevol en boeiend verhaal. Onderstaand artikel geeft een goed beeld. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met Karlien Vinke van de Wijkraad; karlien.vinke@osseveld-woudhuis.nl of met Weslie Gerrits, JOGG-regisseur; w.gerrits@apeldoorn.nl

Jong geleerd is oud gedaan
Nico van der Lely is kinderarts en medeoprichter van de alcoholpoli’s in Nederland. .De bevlogen kinderarts werkt in Delft en is op nog 10 plekken in Nederland actief op het gebied van preventie en behandeling van jongeren die te veel drinken. Hiervoor heeft hij een bedrijfsmatige aanpak ontwikkeld. “We moeten ons realiseren dat het de laatste 10-15 jaar mis is gegaan met de komst van die zoete drankjes. Kinderen voelen de alcohol minder snel toeslaan, voordat ze ‘out’ gaan”, legt hij uit. “Daarbij werkt de hele alcoholindustrie met een businessmodel. Eerst richten ze zich op de jongeren en als ze die één keer voor zich gewonnen hebben, begint het grote geld verdienen. Want jong geleerd is oud gedaan.” En het blijkt dat 80% van de reclames over alcohol gaat; zien drinken doet drinken.

Nix21
Als het gaat over de schade die alcohol aanricht ‘vliegen’; de cijfers door de zaal. Jeugd die overmatig drinkt kost de maatschappij 26 miljoen euro. Je daalt 1 of 2 niveaus in onderwijs als je 1 of 2 keer bent opgenomen met alcoholvergiftiging. Tot je 18e krijg je er nieuwe hersencellen bij. Maar wat veel mensen niet weten, is dat het brein zich tussen de 16 en 23 jaar nog ontwikkelt, dan vormen zich belangrijke verbindingen. Dit wordt moeilijk als er cellen afgestorven zijn door alcoholmisbruik. Dus de afspraak van Nix18 zou medisch gezien opgeschoven moeten worden naar 21 jaar.

Sterk, sterker sterkst
Het blijkt dat de jeugd steeds eerder begint met echt sterkte drank, al vanaf 12 of 13 jaar. Zo is Goldstrike met maar liefst 50% alcohol zeer populair. Ook wordt er veel Wodka gedronken. Deze dranken kun je alleen bij de slijterij krijgen. Daarom is het drankje Petrikov met 14,7% ook zeer geliefd, want dat is gewoon bij de supermarkt verkrijgbaar. “En er staan ook nog gratis mix tips op het etiket”, zegt Van der Lely smalend. “De alcoholproducenten doen dat bewust; tot 15% mag het vrij verkocht worden en in een mix wordt er nog gemakkelijker meer en sterker gedronken.” Ook wordt er via de nieuwe (sociale) media op slinkse wijze reclame gemaakt voor een levensstijl waarin heftig drinken heroïsch is. Zo worden jongeren geconditioneerd, zonder dat ouders of school hier erg in hebben.

Groeiend probleem
Als jongeren gedronken hebben zie je dat op het eerste oog niet want ze lopen nog in een rechte lijn als ze dronken zijn. Ze ademen oppervlakkiger, maar ook dat merk je als buitenstaander niet. En als ze ‘out’ gaan zie je dat niet aankomen. Dan vallen ze in één keer om. Het aantal jongeren dat opgenomen wordt met een alcoholvergiftiging is een groeiend probleem. Hierbij valt op het op dat er meer meisjes zijn. In Nederland sterven er jaarlijks 6 jongeren (indirect) door alcoholgebruik. Onderkoeling, ongevallen of verstikking in braaksel, het zijn vaak niet de headlines in de kranten maar het is wel de harde realiteit. Naast de schade aan de cognitieve potentie is alcohol drinken ook op de lange termijn schadelijk voor hart en vaten. Ook is de kans op mond- en borstkanker aanzienlijk verhoogd. Onderzoek van het Trimbos instituut heeft aangetoond dat 2 op de 3 jongeren niet leren van een alcoholvergiftiging en blijven drinken.

Ouders in gebreke
Ouders blijken niet zo streng als het gaat om de afspraak van Nix18. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen van 4 alcohol al associëren met gezelligheid. Daarom is het volgens hem een slecht idee om kinderen thuis te laten ‘oefenen’ met drinken. En Kinderchampagne idem dito: “Je laat een kind toch ook geen poedersuiker snuiven om te oefenen voor cocaïnegebruik, toch?”, aldus Van der Lely.
De praktijk leert dat ouders het gedogen dat hun kind (af en toe) wat drinkt. Ook zíj zijn gevoelig voor ‘peer pressure’ en willen niet onderdoen voor andere ouders. Zij stellen zich meer op als vriend van hun kind dan als strenge opvoeder. Wat kan je dan doen? Maak afspraken met je kind; om 01.30u thuis zijn, kus op je wang laten geven (dan ruik je de adem) en het mobieltje inleveren als de afspraak geschonden is. Ook geeft Van der Lely als tip mee: maak foto’s of film je kind in dronken toestand, om het gesprek aan te gaan en je kind te confronteren met de effect van alcohol drinken.
Om je kind te overtuigen dat het loont om niet te drinken, kun je hem of haar wijzen op rolmodellen. Je vindt een lijst van alcohol vrije helden in een boek van zijn hand; ‘De alcoholvrije puber, een praktische gids’. Als je erachter komt dat je kind vaker drinkt, maar niet ‘out’ gaat, maak dan een afspraak met de huisarts, die kan je doorverwijzen naar de alcoholpoli. Hier krijgt je kind de hulp en begeleiding die zo hard nodig is.

Sociale settings
Als jongeren alcohol drinken gebeurt er iets dat niet normaal is. Dat weten we allemaal. Maar toch is deze mindset in sommige sociale settings niet aan de orde. Van der Lely vraagt zich hardop af hoe het kán dat overwinningen in de sport nog steeds gevierd worden met alcohol en dat er in bijna alle sportkantines op zijn minst bier verkocht wordt? Hier zouden directies van sportbonden speciaal beleid voor moeten maken én naleven. Daarnaast schieten scholen volgens hem te kort bij de voorlichting over de schade van alcohol op korte en lange termijn. Ook moet er volgens hem veel strenger opgetreden worden als jongeren drinken tijdens schoolfeesten.

Tip: Meer lezen over dit onderwerp? Op YouTube vind je filmpjes van Nico van der Lely en ook over de afspraak Nix18.

Inleiding

Voor de wijkkijker maken we artikelen over architectuur en kunstobjecten. We willen deze artikelen op een makkelijke manier gaan ontsluiten op het internet. Op die manier is de inhoud van de artikelen en foto’s makkelijk en snel te vinden voor iedereen en borgen we de inhoud. Een eerste gedachte is om op een plattegrond aan te geven waar een artikel van is en door te klikken de informatie naar voren komt bijv met Google Maps. We streven er wel naar om de komende maanden een oplossing in te richten.

Wie zoeken we?
We zoeken iemand die het leuk vindt en energie krijgt om uit te zoeken hoe we onze vraag kunnen gaan realiseren. Iemand die voor de verschillende mogelijkheden die er zijn aangeeft wat de voor en nadelen zijn en met een advies komt. Iemand die handig is met internet en computers. Iemand die het leuk vindt om de oplossing in te richten en vorm te geven rekening houden met de gebruiker. Iemand die het leuk vindt om dit te beheren en in de lucht te houden. Iemand die enthousiast is om zich in te zetten voor onze mooie wijk.

Wat bieden we?
Je helpt mee om informatie vast te houden voor ons nageslacht en voor iedereen toegankelijk te maken. Je hebt vrijheid om dit op te pakken wanneer je tijd hebt. Je helpt mee aan een initiatief dat best uniek is. Je werkt samen met een groep enthousiaste redacteuren

Interesse?
Neem dan contact op met Remco Linnenbank.

Remco.Linnenbank@Osseveld-Woudhuis.nl

De gemeente heeft in mei weer een nieuwsbrief over het AZC gepubliceerd.

AZC nieuwsbrief mei 2017

In de media heeft u al kunnen lezen dat de risico analyse afgerond is.

Eindrapportage_azc Apeldoorn_definitief_17-05-2017

In de Apeldoornse gemeente raad zijn vragen gesteld over de ondeduilijkheid rondom de genoemde opvangplaatsen.

Getal 2000 bij azc was ‘oliedom’ – De Stentor 19 mei 2017

 

Bestuursovereenkomst gemeente en COA ondertekend

Op vrijdag 21 april ondertekenden de gemeente Apeldoorn en het COA de bestuursovereenkomst over het AZC aan de Deventerstraat. De bestuursovereenkomst is gebaseerd op het eerder genomen besluit in het najaar van 2015. De raad heeft ruim een jaar geleden ingestemd met de realisatie van een AZC op het GGNet-terrein aan de Deventerstraat. Gestart wordt met de instroom van 400 vluchtelingen en er kan doorgroei tot maximaal 600 plaatsvinden. In de bestuursovereenkomst is vastgelegd wat het COA en de gemeente van elkaar verwachten. Het tekenen van de bestuursovereenkomst is een vervolgstap in de realisatie op weg naar de ingebruikname.

Lees hier het kopie van de Bestuursovereenkomst
Komst AZC vertraagd
Het COA heeft recent bekend gemaakt dat het langer gaat duren voordat de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen. Naar verwachting komen de eerste bewoners niet in 2018 maar medio 2019. Redenen voor vertraging zijn de beschermde diersoorten op het terrein, zoals vleermuizen, en asbest dat verwijderd moet worden voordat de verbouw kan starten. Directeur GGNet Esther van Gaalen: “Het feit dat er een sanering moet plaatsvinden in de oude panden is niet verwonderlijk. Bijna alle oude panden kennen dit probleem. Het betekent overigens niet dat de huidige bewoners op onveilige plekken zitten. Uiteraard bereiden we de sanering zorgvuldig voor en informeren we betrokkenen over wat er gaat gebeuren.”

Projectleider COA Bjorge Scheper: “Omdat we de panden zoveel mogelijk in tact willen laten vanwege hun kenmerkende uitstraling moet de sanering zorgvuldig uitgevoerd worden. Het slopen van de panden en de nieuwbouw is een sneller traject. Dat is niet waar we nu voor gekozen hebben. Waar het kan, willen we zoveel mogelijk van de oude panden hergebruiken. Alles is erop gericht om in overleg met GGNet de werkzaamheden spoedig en veilig te laten verlopen. Uitgangspunt daarbij is om deze periode van overlast zo kort mogelijk te maken voor de omwonenden.”

Hoe ziet de planning er uit?
De eerste inventarisatie op het gebied van flora en fauna is afgerond. Op basis daarvan is vervolgonderzoek gestart. Medio oktober 2017 zijn deze onderzoeken volledig afgerond en wordt de vervolgprocedure gestart. Het uitwerken van de (ver)bouwplannen en de voorbereidingen voor de aanvraag Omgevingsvergunning lopen door. Zodra de aanvraag definitief is, bericht de gemeente u daarover. Naar verwachting start de verbouw medio 2018 en komen de eerste bewoners van het AZC in 2019.
Voortgang risicoanalyse
Om goed in beeld te krijgen welke gevolgen de komst van het AZC naar de Deventerstraat heeft, is sinds december 2016 Bureau Beke bezig met de risicoanalyse. Dit bureau is in overleg met de klankbordgroep geselecteerd. Belangrijke onderdelen van de risicoanalyse zijn de inventarisatie van mogelijke risico’s en de schouw met omwonenden. Voor Bureau Beke zijn omwonenden een belangrijke bron van informatie voor wat betreft de te verwachten risico’s – bewoners kennen de wijk.

Voor de inventarisatie van de risico’s hebben 189 Apeldoorners input geleverd. Tijdens de schouw in februari 2017 hebben tien omwonenden gewezen op diverse mogelijke risico’s op en in de omgeving van het geplande AZC. Daarnaast is gesproken met professionals, zoals de politie en een verkeersdeskundige, en zijn nog enkele interviews met direct omwonenden uitgevoerd. Dit alles heeft een groslijst aan risico’s opgeleverd die uiteindelijk worden gewogen door Bureau Beke. Voor een deel van de risico’s acht Bureau Beke het noodzakelijk dat deze nog voor de start van het AZC worden afgedekt door maatregelen. Deels zijn deze maatregelen ook door omwonenden en anderen aangedragen. Uiteindelijk levert Bureau Beke een rapportage aan die samen met de Werkgroep Risicoanalyse (met daarin bewoners, het COA, GGNet en de gemeente Apeldoorn) definitief vastgesteld zal worden. Deze rapportage kan gebruikt worden als eerste kader voor de benodigde monitoring en het toekomstige beheer rondom het AZC.

Lees hier de gehele nieuwsbrief van de gemeente

Begin juni wordt over de kasteelgracht een informatieavond voor bewoners gehouden.

Over de kasteelgracht zijn al jaren klachten. Het peil en de kwaliteit van het water zijn niet in orde. Specialisten van de gemeente Apeldoorn en het waterschap Vallei en Veluwe hebben samen oplossingen onderzocht. Denk hierbij aan baggeren, het aanbrengen van leemlagen (‘dichtplakken’), het vervangen van stuwen en het installeren van pompen. Ook is gekeken naar meer onderhoud. Het onderzoek is klaar en onlangs met de wijkraad besproken. Op de informatieavond wordt de gekozen oplossing toegelicht. Een precieze datum hiervoor volgt nog.

Onderstaande mail is vanuit de projectgroep fietsruggengraat gemaild naar de deelnemers van de inspraakavond.

 

Beste heer/mevrouw,

In het najaar hebben wij u op een inloopavond het ontwerp getoond van de fietsroute door de wijk Osseveld. Het ontwerp is naar aanleiding van uw reacties nog verder verbeterd. Dank daarvoor! In de Wijkkijker die begin maart huis-aan-huis is verspreidt, heeft u al het nodige kunnen lezen.

Vorige week is de omgevingsvergunning geldig geworden die nodig is voor de kap van enkele bomen in de Ontvangst. Wij gaan binnenkort met de aanbestedingsfase voor de uitvoering van de fietsroute beginnen. Naar verwachting gaat de uitvoering in juni starten. U krijgt daarover te zijner tijd nadere informatie.

In deze mail wil ik u graag nog iets uitgebreider informeren over verwerking van uw reactie(s) in het ontwerp. Mochten er nadere vragen zijn, verneem ik die graag van u.

Veenhuizerweg, Buitentuin – grens bebouwde kom
Naar aanleiding van opmerkingen/vragen wordt dit gedeelte in uitvoering genomen. Wij hopen zo snel mogelijk met aanliggende bedrijven en bewoners een ontwerp te kunnen bespreken.

Veenhuizerweg
Er worden drempels/plateaus teruggebracht op alle plaatsen waar nu ook drempels liggen. Dit worden 30 km/uur-drempels/plateaus van asfalt, qua vormgeving uitgevoerd conform de landelijke richtlijnen.

De wateroverlast wordt aangepakt op de plekken die tijdens de inloopavond bekend zijn geworden. Dit is o.a. ter hoogte van huisnummers 90, 90a, 175 en 243. Hiervoor worden in het openbaar gebied kolken geplaatst. Het regenwater wordt via de bodem of direct afgevoerd naar het oppervlaktewater en/of het drainagesysteem in de wijk.

Alle aansluitende paden worden voorzien van haaientanden. Hiermee wordt de voorrang duidelijk. Er is overwogen om hekjes te plaatsen, maar dit bemoeilijkt de doorgang voor o.a. gehandicapten en is op veel (open) plaatsen gemakkelijk te omzeilen.

Het rode asfalt wordt niet ´brandweer-rood´. Het wordt de kleur asfalt zoals vaker toegepast in Apeldoorn, o.a. op de Deventerstraat.

Het parkeren blijft zoals dat nu ook is. U heeft eigenlijk allemaal parkeerplaatsen op uw eigen terrein en maakt daar ook gebruik van. In bijzondere situaties (feestjes etc.) wordt er geparkeerd op de rijbaan. Omdat die momenten vaak in de avonden of weekenden vallen, is er geen noodzaak om extra parkeerplaatsen aan te leggen.

Bij het Firmament maakt de doorlopende rode kleur van het fietspad de plaats voor de fiets duidelijker. Vooralsnog brengen wij om aanrijdingen zoveel mogelijk te voorkomen geen paaltjes aan. Mocht er overlast komen van inrijdende auto´s dan kunnen deze paaltjes alsnog geplaatst worden. De doorsteek naar de Ontvangst wordt een fietspad, waar brommers en brommobielen verboden zijn.

Kruising Veenhuizerweg – de Ontvangst
De route voor fietsers richting de Laan van Osseveld (naar het fietspad langs Monuta) is vloeiender gemaakt om tegengesteld rijden aan de zijde van het winkelcentrum te voorkomen. Ook voor automobilisten naar de Monuta is de kruising verbeterd waardoor het kleine stukje tegengesteld rijden is vervallen.

De boogstralen van de kruising bij Monuta zijn nogmaals gecontroleerd en de bochten zijn geschikt voor vrachtverkeer, o.a. voor een trekker met oplegger.

Op het gedeelte van de Ontvangst richting de Waterlei worden in het kader van dit project geen wijzigingen doorgevoerd.

De Ontvangst
Er worden twee drempels aangebracht in de nieuwe rijbaan. Deze drempels komen op ongeveer dezelfde plek als waar ze nu ook liggen.

Het aantal parkeerplaatsen is uitgebreid ten opzichte van het aantal zoals is opgenomen in het oorspronkelijke ontwerp. Wij brengen een witte markering aan om de parkeervakken duidelijker aan te geven.

Op de site http://www.fietsruggengraat-stedendriehoek.nl plaats ik steeds de meest actuele informatie. Voor meer informatie kunt u ook hier terecht. Voor nu wens ik u een heel goed weekend toe!

Met vriendelijke groet,

Roland Hendriksen
Projectleider fietsruggengraat

Tijdens het Wijkcafé is de vraag gekomen de nieuwsbrief opnieuw te gaan versturen.

 

We hebben de nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken en gaan hem begin elke maand weer rondmailen.

Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Klik hier voor de aanmelding.

Afgelopen donderdag heeft het COA landelijk een persbericht verspreid. Als Wijkraad kregen we de vraag waarom de plannen voor het AZC aan de Deventerstraat doorgaan.

Deze vraag hebben we gesteld aan de gemeente. Hieronder hun reactie,

“Van belang is dat het afbouwen een zorgvuldig proces is dat in stappen verloopt zoals is aangegeven in het bijgesloten persbericht. Zo is onze tijdelijke noodopvang ook definitief gesloten nu het jaarcontract tussen COA en de huurder afloopt in juli 2017. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld bestaande locaties met kortlopende huurcontracten of kortere overeenkomsten met de betreffende gemeenten, bijv voor 5 of 10 jaar. Deze komen nu eerst in beeld voor sluiting. Dit proces moet nog verder doorlopen worden. In Apeldoorn gaat het om een structurele (permanente) locatie die door het COA wordt aangekocht. Deze locatie is dus minder afhankelijk voor pieken en dalingen in de instroom. Vooralsnog heeft het COA niet aangegeven dat zij niet verder willen investeren in deze locatie. De gemeente Apeldoorn maakt de plannen alleen mogelijk (faciliteert); de gemeente investeerd zelf geen geld in deze locatie. De gemeente ondersteund in de communicatie en doorlopen de noodzakelijke planologische procedures.”

 

Hieronder het Persbericht COA
Nieuwe maatregelen asielopvang noodzakelijk

RIJSWIJK – Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) treft opnieuw maatregelen om de beschikbare asielopvangcapaciteit te verlagen en af te stemmen op de benodigde capaciteit.

Er is nog steeds sprake van een overmaat aan opvangplekken doordat minder mensen in Nederland de asielprocedure doorlopen. Er komen minder asielzoekers naar Nederland en de instroom bestaat momenteel grotendeels uit nareizigers en relocanten die niet of korter gebruik maken van de opvang tijdens het doorlopen van de asielprocedure. Daarnaast is de uitstroom van vergunninghouders naar gemeenten substantieel toegenomen en moeten veel vreemdelingen weer vertrekken omdat zijn geen recht hebben op een vergunning. Op dit moment verblijven er 24.000 mensen in de centrale opvang, terwijl er meer dan 45.000 plaatsen beschikbaar zijn. De lagere bezetting en de verwachtingen ten aanzien van de instroom zijn voor het COA aanleiding om het aantal opvangplaatsen verder terug te brengen.

Vorig jaar zomer werd de noodopvang afgebouwd, vanaf het najaar zijn een aantal trajecten voor nieuwe locaties stopgezet en is besloten om locaties waarvan de contracten aflopen niet te verlengen. Nu wordt ook gekeken naar bestaande locaties. Uiteraard zal deze stap ook personele consequenties hebben. Het COA bestuur zal in de komende periode een nadere uitwerking maken in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en betrokken gemeenten. De opvangcapaciteit wordt gefaseerd teruggebracht, waarbij steeds wordt gekeken naar de ontwikkelingen van de instroom.

Criteria
Er wordt daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenredige spreiding over het land ten behoeve van het asielproces, de doorstroom van statushouders naar gemeenten en snelle integratie. Ook wordt ook gekeken in hoeverre er flexibiliteit in de opvangcapaciteit kan worden gerealiseerd om in tijden van hogere instroom snel te kunnen beschikken over extra opvangplekken. Kwaliteit en duurzaamheid zijn ook criteria die steeds belangrijker worden. Uiteraard is ook de financiële component van belang.

Samenwerking
COA bestuursvoorzitter Bakker vindt het belangrijk dat de verschillende regietafels in het land nauw zijn betrokken bij dit traject. “We zijn samen ingrijpend gegroeid, dan is het ook belangrijk dat we ook samen weer afschalen. We hebben veel van elkaar geleerd en daarom houden we ook bij deze beweging lokaal betrokken partijen dichtbij. Gemeente, vrijwilligers en omwonenden van locaties. Wij trekken niet zomaar de deur achter ons dicht, want we hebben elkaar weer nodig als het aantal asielzoekers onverwacht weer zal groeien.”

Het werk van vrijwilligers blijft nodig, zowel in de opvang als daarbuiten, Bakker realiseert zich dat erg goed. “Het is erg belangrijk voor onze bewoners en we gaan kijken in hoeverre deze netwerken een rol kunnen blijven spelen bij de begeleiding van vergunninghouders die hun leven in de Nederlandse maatschappij beginnen.”

De verwachting is dat het COA begin mei een eerste besluit neemt over aantallen en specifieke locaties.

Wilt u graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het AZC aan de Deventerstraat?

Binnenkort verschijnt de 3e digitale nieuwsbrief van de Gemeente Apeldoorn en het COA. Deze nieuwsbrief is te lezen op www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang

Op deze website kunt u zich ook aanmelden om de nieuwsbrieven per e-mail te ontvangen

Lees hier de nieuwsbrief van februari 2017

Lees hier de nieuwsbrief van januari 2017

Lees hier de nieuwsbrief van december 2016.