Begin juni wordt over de kasteelgracht een informatieavond voor bewoners gehouden.

Over de kasteelgracht zijn al jaren klachten. Het peil en de kwaliteit van het water zijn niet in orde. Specialisten van de gemeente Apeldoorn en het waterschap Vallei en Veluwe hebben samen oplossingen onderzocht. Denk hierbij aan baggeren, het aanbrengen van leemlagen (‘dichtplakken’), het vervangen van stuwen en het installeren van pompen. Ook is gekeken naar meer onderhoud. Het onderzoek is klaar en onlangs met de wijkraad besproken. Op de informatieavond wordt de gekozen oplossing toegelicht. Een precieze datum hiervoor volgt nog.