Het zal u niet ontgaan zijn dat er rondom ’t Fort vergroeningswerkzaamheden plaatsgevonden hebben: tegels er uit, beplanting er in. Deze werkzaamheden vormen een onderdeel om de hitte ’s zomers tegen te gaan. Tegels worden immers warmer dan planten en stralen ook warmte uit nadat de zon is ondergegaan Op de foto een indruk van de beplanting aan de Ontvangst en Linie.

Enig punt van zorg van de Wijkraad:
De voordeuren van de bewoners komen direct op het openbare trottoir uit. Dat was altijd al zo. Ondanks het feit dat je op het trottoir niet mag fietsen, gebeurt dit toch. Nu de fietsers minder ruimte hebben bestaat de kans dat bij bewoners de “vouw uit de broek gefietst wordt” als ze hun woning verlaten. De Wijkraad heeft dit bij de gemeente onder de aandacht gebracht.