De Wijkraad organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering om bewoners te informeren over de ontwikkelingen in de wijk Osseveld-Woudhuis. Als gevolg van de corona-maatregelen, is de geplande algemene ledenvergadering van 23 maart jl. geannuleerd en er is nu nog geen uitsluitsel over een nieuwe datum.

Om u als bewoner de mogelijkheid te geven om op de formele vergaderstukken te reageren, publiceren we hieronder de stukken van deze vergadering.

verslag Algemene Ledenvergadering 1 april 2019

Jaarverslag Wijkraad Osseveld Woudhuis 2019

(concept) Jaarrekening Wijkraad Osseveld Woudhuis 2019

Jaarplan Wijkraad Osseveld Woudhuis 2020

Begroting Wijkraad Osseveld Woudhuis 2020

Mocht u naar aanleiding van deze stukken nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar bestuur@ossveld-woudhuis.nl.