Samen met alle partijen, die betrokken zijn bij de realisatie van ons Tiny Forest aan de zuidzijde bij het NS-station Apeldoorn Osseveld is besloten de plantdag op 6 november a.s. naar aanleiding van de huidige Corona maatregelen uit te stellen.

Omdat juist het samen aanplanten een belangrijk element is bij het Tiny Forest, hebben we besloten om de aanplant van de bomen niet aan de hoveniers over te laten. In plaats daarvan willen we de aanplant van het Tiny Forest uitstellen, in de hoop dat we dit t.z.t. alsnog met kinderen en buurtbewoners kunnen doen. Daarmee versterken we immers de band tussen kinderen, buurtbewoners en het Tiny Forest. De aanplant van bomen kan het best in het najaar plaatsvinden, in het voorjaar is de kans groter dat er boompjes sterven. Ons voorstel is daarom om de plantdag te verplaatsen naar het najaar van 2021.

Het is natuurlijk heel jammer dat we niet al op korte termijn aan het planten kunnen beginnen, want we hadden er allemaal veel zin in. We hopen op deze manier, op een later moment, van de plantdag toch een mooie, feestelijke dag te kunnen maken. Uiteraard is het onzeker hoe het volgend jaar zal gaan met het oog op corona en of het dan wel lukt om met een groep te planten, mocht dat ook dan niet mogelijk blijken dan verzinnen we t.z.t. een alternatief plan met elkaar.

We vinden het echter zonde als we een jaar lang wachten met de vergroening op die plek.

Daarom verkennen we nu de opties om al wel vast aan de slag te gaan met het verwijderen van de verharding, het verbeteren van de grond, het plaatsen van een kastanjehek en het inzaaien van bijvoorbeeld wilde bloemen. Opdat het al wel op kortere termijn veranderd van een stenige in een groene plek. Daarnaast kunnen we dan een informatiebord plaatsen waarop vermeld staat dat in het najaar een Tiny Forest geplant gaat worden op die plek.

Deze werkwijze past ook in de verdere vergroening van de wijk en de vervanging van “steen door groen”! De precieze uitwerking van deze plannen moet nog gemaakt worden; als je ideeën hebt, deel ze vooral!

Bijgevoegde foto is gemaakt door Rob Voss.