De gemeente Apeldoorn heeft begin februari onderstaande tekst naar omwonenden en winkeliers verspreid:

 

Beste heer, mevrouw,

In het najaar van 2019 informeerden wij u over de plannen voor het vergroenen van winkelcentrum ’t Fort. Op 5 november had u de mogelijkheid om de plannen te bekijken in het Bolwerk. Wij danken u voor uw komst.

 

Start werkzaamheden

Op maandag 17 februari 2020 start aannemer Eijkelboom met de uitvoering. Zij zijn 4 weken aan het werk. Mocht het gaan vriezen, zal het langer duren. De werkzaamheden veroorzaken geen overlast, winkels en woningen zijn gewoon bereikbaar.

 

Heeft u vragen?

Tonnie Berends is directievoerder die het werk begeleidt en is te bereiken op 06-51155302.

 

Wilt u meedoen?

Wij juichen initiatieven die leiden tot een beter klimaat van harte toe. Op onze site www.apeldoorn.nl/groeninitiatief kunt u lezen hoe u uw ideeën in kunt brengen, wij ze uitvoeren en het samen onderhouden.

 

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

Sander Baan

Projectleider