In verband met het gezondheidsrisico als gevolg van het coronavirus, heeft de wijkraad besloten om de Algemene Leden Vergadering welke was gepland op 23 maart, uit te stellen tot nader order.

 

De ontwikkelingen worden afgewacht, er zal zo snel als mogelijk een nieuwe datum worden gekozen.