Op zaterdag 19 januari 2019 werd in aanwezigheid van een groot aantal bewoners van de woonzorggroep Houttuinen Oost en de ouders van Mariëlle van Iperen een nieuw mooi passend bord aan het hek om het park bevestigd.

Op de hoek van de Lupineweg –  Houttuinen Oost wonen 14 wijkbewoners in de Philadelphia Woonzorggroep Houttuinen Oost. Het zijn wijkbewoners met een lichte beperking die met passende begeleiding min of meer zelfstandig verblijven  in 14 appartementen verdeeld over twee gebouwen.

De eerst steen voor dit wooncomplex werd in 2004 gelegd door Mariëlle van Iperen. Zij woonde vanaf de oplevering in 2005 in deze woonzorggroep.

Mariëlle overleed in 2012 helaas veel te vroeg aan kanker. Lange tijd bestond er onduidelijkheid over de toekomstige functie van het stuk grond tussen de Houttuinen-Oost en de Zutphensestraat. Toen het uiteindelijk duidelijk was dat hier een park zou komen, werden de bewoners van het aangrenzende  wooncomplex betrokken bij de aanleg. Mariëlle maakte nog net mee dat de laatste hand er aan werd gelegd.  De Wijkraad vroeg om voorstellen voor een naam en uit het aantal voorstellen kwam “Het Mariëlle Park” als winnaar uit de bus.

Bij de ingang van het park werd destijds een bord geplaatst, waarop de naam van het park vermeld werd. Dit bord werd helaas vernield en lange tijd was alleen op  kaarten de naam van het park te vinden.

Op initiatief van een wijkbewoner is de Wijkraad gevraagd in hoeverre het mogelijk was een nieuw bord te plaatsen bij de ingang van het park. De Wijkraad heeft dit initiatief opgepakt en besloten de kosten voor de vervaardiging van het bord voor haar rekening te nemen.