Op de Algemene Ledenvergadering van de Wijkraad Osseveld Woudhuis willen we u graag informeren over de laatste ontwikkelingen in onze wijk Osseveld en Woudhuis. Ook blikken we terug op het vorige jaar en licht de Wijkraad het jaarplan toe.

De vergadering vindt plaats op 1 april 2019 in Talma Borgh, Fortlaan 47 in Apeldoorn. De bijeenkomst start om 20.00 uur, inloop is vanaf 19.30 uur.

U bent van harte welkom.

In de vergadering zullen de volgende vergaderstukken aan de orde komen:

notulen jaarvergadering 28 maart 2018

Jaarverslag 2018 Wijkraad Osseveld Woudhuis

Jaarrekening 2018 Wijkraad-Osseveld-Woudhuis

Jaarplan 2019 Wijkraad Osseveld Woudhuis

Begroting 2019 Wijkraad Osseveld Woudhuis