De Wijkraad is geïnformeerd over de voorgenomen publicatie verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Laan van Osseveld in verband met de wegwerkzaamheden tunnel. Deze kunt u hieronder vinden.

Bijgaand tevens de brief ter vooraankondiging van de publicatie van verkeersmaatregelen voor de tijdelijke afsluiting van de Laan van Osseveld in verband met wegwerkzaamheden voor de ondertunneling.  Verwachting is dat deze binnen twee weken wordt gepubliceerd in het gemeenteblad.

Brief verkeersbesluit en brief tijdelijke verkeersmaatregelen Laan van Osseveld