Begin dit jaar is de wijkraad benaderd door een wijkbewoner om aan de noordkant van de spoorwegovergang Lupineweg een voetpad aan te leggen. Aan de zuidkant van de spoorwegovergang is al een trottoir aanwezig. In de huidige situatie moeten de voetgangers aan de noordkant over de weg lopen, wat tot onveilige situaties kan leiden.

Als wijkraad hebben we contact opgenomen met de gemeente. Het overleg met de gemeente heeft ertoe geleid dat zij opdracht hebben gegeven voor de aanleg van een trottoir aan de noordkant van de spoorwegovergang. Men is vorige week begonnen met de werkzaamheden. Als het goed is, kunnen we vanaf volgende week van het nieuwe trottoir gebruik maken.

We zijn blij dat wijkbewoners meedenken en met suggesties komen om onze wijk beter en in dit geval veiliger te maken.