Vanwege de coronacrisis is het tijdelijk niet mogelijk om elkaar in levende lijve te treffen voor een goed gesprek. Stichting Samenspraak Apeldoorn organiseert daarom de komende tijd online dialogen rond specifiek thema’s, waaraan iedereen die behoefte heeft aan contact en ontmoetingen met anderen digitaal kan deelnemen. De dialogen worden begeleid door dialoogbegeleiders van de stichting en vinden plaats via Zoom.

Contact in tijden van corona

Sinds een aantal weken is het een stuk lastiger geworden om echt contact te krijgen met de mensen om ons heen. Een praatje met een collega bij het koffieapparaat, een goed gesprek met vrienden/vriendinnen, even een kopje koffie met de buurvrouw, een bezoekje brengen aan familie, al deze contactmomenten die normaal zo gewoon voor ons zijn, zijn plotseling vanwege de coronacrisis niet meer mogelijk. Voor velen is dit een groot gemis. Een goed gesprek is goed voor een relatie, dat is een open deur. En echt gehoord worden is goed voor een mens. Daarom is naar elkaar luisteren de basis van Stichting Samenspraak.

Stichting Samenspraak en de Dialoogmethode

Stichting Samenspraak zet zich in om Apeldoorners met elkaar in dialoog te brengen. Onze overtuiging: overal waar mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan, worden muren afgebroken en ontstaat er meer onderling begrip. Mensen worden daardoor vriendelijker tegen elkaar en zo wordt onze stad iedere keer een beetje mooier! Samenspraak, dat doe je elke dag! Ook in tijden van corona! Juist in tijden van corona!

Samenspraak is van ons allemaal. Daarom nodigen wij alle Apeldoorners uit om deel te nemen aan  de digitale dialogen die wij de komende periode organiseren. Deze dialogen hebben elk een specifiek thema, en vinden plaats volgens de vier stappen van de methode ‘de Dialoog’:

1. Kennismaken: iedereen stelt zich voor, zodat iedereen weet wie hij of zij voor zich heeft.
2. Ervaringen: persoonlijke ervaringen worden gedeeld, deze kunnen leerzaam zijn voor anderen.
3. Dromen: wat zouden we graag willen voor in de toekomst? Deze dromen kunnen anderen inspireren met nieuwe dromen.
4. Doen: wat kunnen stappen zijn om deze dromen uit te laten komen? Wat neemt iemand mee uit het gesprek?

Waar, wanneer en hoe?

Speciaal hiervoor door Samenspraak opgeleide vrijwilligers begeleiden de dialogen. Vanuit onze eigen omgeving gaan we met vier tot maximaal acht personen met elkaar in gesprek via de laptop, computer, tablet of telefoon. Hiervoor maken we gebruik van Zoom. Je ziet en hoort elkaar gewoon. Het is even wennen, het is anders, maar het is wel een mooie mogelijkheid voor een goed gesprek. Op dit moment staan de volgende dialogen gepland:

– donderdagavond 16 april van 19 tot 21 uur
– woensdagavond 22 april van 19 tot 21 uur
– vrijdagmiddag 24 april van 14 tot 16 uur
– dinsdagavond 28 april van 19 tot 21 uur

Graag deelnemen aan een (of meerdere) dialogen?

De thema’s van de verschillende dialogen zullen op een later tijdstip via de website www.samenspraakapeldoorn.nl bekend gemaakt worden