Op zaterdag 12 januari komt Radio Apeldoorn op bezoek in onze wijken Osseveld (west en oost) en Woudhuis. De Wijkraad fungeert als gastheer. Tijdens die dag willen we vanuit allerlei invalshoeken aandacht besteden aan allerlei onderwerpen die met onze wijk en de wijkraad te maken hebben.

De uitzending komt vanuit Talma Borgh en start om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De uitzending is live. De frequenties waarop de uitzending is te ontvangen kun je vinden op: https://www.rtv-apeldoorn.nl/omroep/frequenties. Luistert u mee? We verblijven de hele dag op de locatie Talma Borgh. Wie het leuk vindt om een kijkje te komen nemen is van harte welkom!

Het programma ziet er als volgt uit:

Van 10.00 tot 12.00 uur: De Wijkraad gaat met een aantal vertegenwoordigers uit “Politiek Apeldoorn” in gesprek over onderwerpen die momenteel (en/of komend jaar) actueel zijn of worden in onze wijken. De voorbereiding op deze onderwerpen is volop gaande. Wie nog wensen of ideeën heeft, kan dat mailen naar info@osseveld-woudhuis.nl.

Van 12.00 tot 13.00 uur: Vanuit de wijk neemt wijkbewoner Hans Driessen deel aan het dialectprogramma Praattafel. Hans heeft zijn leven lang in onze wijk gewoond. Sterker nog, zijn geboortegrond was de kwekerij die destijds was gevestigd op de plek waar nu Talma Borgh staat. Een mooie samenloop van omstandigheden. Toch?!

Van 13.00 tot 16.00 uur. Het middagprogramma, waarin vrijwilligers (vertegenwoordigers van clubs, activiteiten en noem maar op) en bewoners hun zegje mogen komen doen. We nodigen hen uit per e-mail. Maar we kennen natuurlijk niet iedereen persoonlijk. Iedereen die namens wie of wat dan ook uit onze wijk iets wil komen zeggen is van harte welkom! Het is fijn om even vooraf te melden dat je komt door een mail te sturen aan info@osseveld-woudhuis.nl. Mocht je op het laatste moment alsnog besluiten om te komen dan is dat ook prima!

We zien uit naar een mooie dag om onze wijk goed te presenteren.

Van harte welkom en met vriendelijke groet,

Wijkraad Osseveld-Woudhuis.