De bewoners rond de Kasteelgracht zijn al jaren ontevreden over het waterpeil en de aanblik van de gracht.

In droge zomermaanden zakt het water. Hierdoor komen delen van de gracht droog te liggen en ontstaat stankoverlast. Ook zijn funderingen van woningen dan zichtbaar. Daarnaast storen sommige bewoners zich aan het vele en hoge riet en groeit de gracht met exotische waterplanten dicht. Deze waterplanten horen daar van nature niet thuis, maar vermeerderen zich snel.

Oplossing

In mei hebben het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe een besluit over een aantal maatregelen genomen. Deze zijn:

Twee van de drie bestaande stuwen vertonen zichtbare lekkage. Het waterschap gaat deze stuwen vervangen. Eén stuw wordt daarbij ook verplaatst. De derde stuw is al in 2015 vernieuwd.
Daarnaast wordt de bodem voor de twee nieuwe stuwen beleemd (‘dichtgeplakt’) om lekkage langs de stuw via de ondergrond te voorkomen.
Er wordt een pomp geplaatst. Hiermee kan in droge perioden het waterniveau worden aangevuld. De pomp brengt het oppervlaktewater van het lage naar het hoge deel (daar is de meeste overlast).
In de watergang langs het spoor wordt een stuw aangepast, zodat er voldoende aanvoer van water naar de Kasteelgracht is.
Het waterschap verhoogt de maaifrequentie van het riet en de waterplanten.
De maatregelen op de kaart.

14 juni: bewonersavond in Talma Borgh

Op 14 juni 2017 was er een bewonersavond. Daar stelden bewoners vragen. Deze kunt u lezen op de pagina veel gestelde vragen.

Hoe verder?

De gemeenteraad van Apeldoorn moet over de kosten van de maatregelen nog een besluit nemen. Dat gebeurt dit najaar wanneer de raad alle financiële wensen afweegt. In 2018 begint het waterschap met de uitvoering van de maatregelen.

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Herforth (gemeente Apeldoorn), tel. 14 055 of de heer W. van Vilsteren (waterschap Vallei en Veluwe), tel. 06-10928881.