In het kader van de Dag van de Architectuur, nodigt Architectuurcentrum Bouwhuis u uit voor een fietstocht naar de wijk Groot Zonnehoeve op zaterdag 19 juni om 14.00 uur, dit onder leiding van architectuurhistoricus Evelien van Es.

Architectuurcentrum Bouwhuis nodigt u uit voor een fietstocht naar de wijk Groot Zonnehoeve, waar u met eigen ogen kunt zien hoe de stedenbouw in deze nieuwe wijk door duurzame ingrepen heeft ingespeeld op klimaatveranderingen. Met deze relatief kleine wijk is geprobeerd parkachtig wonen in het landschap voor iedere bewoner mogelijk te maken. Er is ruimte gecreëerd voor collectief particulier opdrachtgeverschap, consumentgericht bouwen en op basis van een aantal thema’s zijn er in het deel Villahoeve welstandsluwe (met een minimum aan welstandsregels) woningen gerealiseerd. Wat vinden de gebruikers hiervan?

Een aantal van hen zal met ons mee fietsen. Onder leiding van architectuurhistoricus Evelien van Es gaan we het architectuurklimaat en de architectonische samenhang bekijken en beoordelen. Ook zal landschapsarchitect Han Goudswaard – verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte – zijn visie geven. Is Groot Zonnehoeve representatief voor de groene Apeldoornse woonwijk en krijg je hier een Veluwe gevoel? Fiets met ons mee en beleef het samen!

We verzamelen bij de fietsenstalling van station De Maten om 14.00 uur.
We eindigen om ca. 17.00 uur met een borrel in de stad.
Deelname: gratis
Graag opgeven via email: info@architectuurcentrumbouwhuis.nl