De wijkraad Osseveld-Woudhuis staat in principe positief op het voorstel van het college. Het zoeken naar mogelijkheden en het bieden van kansen om de burgerparticipatie te vergroten, juichen we toe.

 

Het voorstel van het college zien we als het startpunt van een continu proces. Of het college voorstel  het ‘ei van Columbus’ is moet nog blijken. Wij van de wijkraad Osseveld-Woudhuis vinden dat wij het voorgestelde participatiemodel een kans moeten geven. Het gaat er om manieren te vinden en te bieden om de (wijk) bewoners meer te betrekken bij het handhaven/verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen/wijken. Na verloop van tijd kan je pas vaststellen of het nieuwe model werkt. Wat de effecten daarvan zijn. Wij vinden dan ook dat je vooraf criteria/doelen moet benoemen waaraan je zou kunnen toetsen of het model werkt en waar het eventueel bijstelling behoeft. Voor de invoering van het model zou je dan ook een 0-meting moeten doen.

 

Ook zijn we van mening dat er een op maat (elk dorp/wijk is anders) gesneden overgangsperiode moet zijn om het model goed te laten landen. Wij pleiten voor een ruime overgangsperiode wanneer 1-1-2021 de invoeringsdatum wordt. Door de Covid 19 crisis is de besluitvorming vertraagd en dit geeft de huidige  Wijk- een Dorpsraden minder tijd om in te spelen op de nieuwe situatie.

 

Voor ons is het invoeren van het model geen reden om op te stappen. Maar juist een stimulans om samen met de wijkbewoners en gemeente de kansen te pakken die het voorgestelde nieuw participatiemodel biedt.