ONTMOET DE BOSWACHTER IN HET WETERINGSE BROEK
OP ZATERDAGMIDDAG 21 MEI

Zaterdagmiddag 21 mei heten de boswachters van Natuurmonumenten je van 12.00 tot
15.00 uur van harte welkom in het Weteringse Broek tussen Apeldoorn en Teuge.

Ontdek de nieuwe natuur in het Weteringse Broek. Bij natuur speel- en picknickplaats Klein
Drenthe (ook wel fietsknooppunt 66 genoemd), in de driehoek van de Terwoldseweg, Drostendijk
en Lochemsestraat in Beemte Broekland, staan de boswachters klaar om meer te vertellen over
de natuurontwikkeling en om bezoekers mee te nemen voor een wandeling door het gebied.

Huifkar, wandelen, waterdiertjes zoeken en popcorn poffen.

Start bij natuur speel- en picknickplaats Klein Drenthe en maak kennis met de boswachters van
Natuurmonumenten. Behalve voor volwassenen is er ook voor kinderen genoeg te beleven. Ga
mee op avontuur met de boswachter of maak zelf popcorn boven het vuur.

Stap in de huifkar om vervolgens bij het gebied Teugse Broek uit te stappen voor een wandeling
met de boswachter door Teugse Broek en Het Hul. Of stap iets later uit bij het gebied Beemterdal
voor een wandeling met de boswachter door het Beemterdal en Broeklandse Kapel. Kinderen
kunnen hier bij de poel waterdiertjes zoeken met de boswachter.

De huifkar rijdt continu rond zodat bezoekers na de wandeling of het waterdiertjes zoeken weer
kunnen instappen voor een ritje naar beginpunt natuur speel- en picknickplaats Klein Drenthe.

In verband met de beperkte parkeerruimte aan de Drostendijk bij het Drostendal raden we
iedereen aan op de fiets of te voet te komen.

De toegang is gratis

Gebiedsontwikkeling Weteringse Broek
In het Weteringse Broek is 75 hectare nieuwe natuur aangelegd, de weteringen zijn heringericht
ten behoeve van natuur en waterberging, erfbeplantingen zijn versterkt en aangebracht en er is
een energiebos aangeplant. Naast een recreatief knooppunt en recreatieve voorzieningen zijn er
14 kilometer aan fietspaden, 10 kilometer aan wandelpaden, een ecologische verbindingszone en
een extra snelwegoversteek gerealiseerd. Eind 2021 heeft Natuurmonumenten nieuwe
informatieborden geplaatst ter afronding van de gebiedsontwikkeling in het Weteringse Broek.

Natuur, recreatie en landbouw
Het Weteringse Broek is een prachtig gebied waar natuur, recreatie en landbouw goed
samengaan. Door intensieve samenwerking van de bewoners, de gemeenten Apeldoorn en
Voorst, Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Gelderland en Natuurmonumenten zijn belangrijke
groene en waterrijke verbindingen ontstaan tussen kleinere en grotere gebieden, zodat plant- en
diersoorten zich kunnen verspreiden. Natuurmonumenten beheert ruim 30 hectare in 5
deelgebieden in het Weteringse Broek: Broeklandse Kapel, Beemterdal, Drostendal, Het Hul en
Teugse Broek. Het merendeel van de overige 40 hectare natuur is in beheer bij particulieren en
een kleiner deel bij deA-ANV VIJZ.

– Einde persbericht –

Landgoed Boekesteyn, s-Graveland, Gooi en Vechtstreek, s-Gravelandse buitenplaatsen, Noord-Holland, Nederland, Europa, Landgoed Boekesteyn