Woensdag 28 maart tijdens het Wijkcafé (ALV) worden ook de formele zaken besproken.

Jaarverslag 2017 Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Jaarrekening 2017 Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Jaarplan 2018 Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Begroting 2018 Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Concept notulen jaarvergadering 2017 – 21 maart Wijkraad Osseveld-Woudhuis