Berichten

Op 21 augustus start KWS infra met de werkzaamheden aan de fietsverbinding tussen Apeldoorn en Deventer. Via borden worden fietsers tijdelijk omgeleid. De route wordt aangelegd in opdracht van Cleantech Regio. Op 16 augustus houdt KWS Infra een inloopavond over de aanpassingen bij De Ontvangst en de Veenhuizerweg.

Cleantech Regio verbetert fietsroutes
Er zijn meer fietsers dan ooit en steeds meer mensen kopen (high speed) e-bikes om daar dagelijks mee naar het werk te reizen. Meer fietsers dus met meer snelheidsverschillen, dat vraagt om andere wegen en fietspaden. De Cleantech Regio werkt daarom aan de verbetering van fietsroutes. Fietsen wordt zo aantrekkelijker, zowel privé als om naar het werk te reizen.

Vier route-onderdelen
Een van de routes ligt tussen Apeldoorn en Deventer. De Cleantech Regio heeft deze werkzaamheden gegund aan KWS Infra , die het werk aan de volgende vier route-onderdelen gaat uitvoeren:
– De Ontvangst in Apeldoorn (perceel 1): reconstructie van twee rijbanen tot één rijbaan en één fietspad en aanpassing van het kruispunt met de Veenhuizerweg. Dit draagt bij aan zowel de doorstroming als de veiligheid van de weggebruikers en aanwonenden. Het werk start 21 augustus;
– Veenhuizerweg in Apeldoorn (perceel 2): asfalteringswerk start aansluitend;
– Rotonde Woudweg Teuge (perceel 3): werk start dit najaar;
– Uitwisselpunt in Twello (de hellingbanen naar de N344) (perceel 4): werk start dit najaar.

Inloopavonden
KWS organiseert op woensdag 16 augustus, in Wijkcentrum Het Bolwerk Apeldoorn, een inloopavond over de reconstructie van De Ontvangst (perceel 1) en de Veenhuizerweg (perceel 2). Ook wordt de verlichting gepresenteerd van het traject tussen Teuge en Osseveld. In het najaar volgt een inloopavond over de Rotonde Woudweg in Teuge (perceel 3) en het uitwisselpunt in Twello (perceel 4).Op deze avonden wordt ingegaan op planning, fasering en bereikbaarheid. Omwonenden worden uitgenodigd per brief.
Slim Reizen met de app Slim&Snel
De verbeteringen aan de fietsroute Apeldoorn Deventer maken deel uit van het programma Slim Reizen, waarbij forenzen worden gestimuleerd om over te stappen van de auto naar de fiets. Medewerkers die meedoen met de campagne Slim&Snel installeren een app op hun smartphone. Deze slimme app registreert alle ritten en stimuleert om door te gaan. Door te fietsen kunnen zij punten sparen voor leuke kortingen en mooie prijzen in de loterij. Forenzen die in de spits fietsen, ontvangen daarbovenop zelfs een financiële beloning tot 1,50 per dag. Op www.slimensnel.nl is hierover meer te vinden.

Meer informatie
Voor informatie over Slim Reizen Stedendriehoek, mail dan naar info@slimreizenstedendriehoek.nl.

Voor vragen over de werkzaamheden ter plekke of klachten kan men contact opnemen met omgevingsmanager Jochem Snellink van KWS infra: 06-52608771.

Onderstaande mail is vanuit de projectgroep fietsruggengraat gemaild naar de deelnemers van de inspraakavond.

 

Beste heer/mevrouw,

In het najaar hebben wij u op een inloopavond het ontwerp getoond van de fietsroute door de wijk Osseveld. Het ontwerp is naar aanleiding van uw reacties nog verder verbeterd. Dank daarvoor! In de Wijkkijker die begin maart huis-aan-huis is verspreidt, heeft u al het nodige kunnen lezen.

Vorige week is de omgevingsvergunning geldig geworden die nodig is voor de kap van enkele bomen in de Ontvangst. Wij gaan binnenkort met de aanbestedingsfase voor de uitvoering van de fietsroute beginnen. Naar verwachting gaat de uitvoering in juni starten. U krijgt daarover te zijner tijd nadere informatie.

In deze mail wil ik u graag nog iets uitgebreider informeren over verwerking van uw reactie(s) in het ontwerp. Mochten er nadere vragen zijn, verneem ik die graag van u.

Veenhuizerweg, Buitentuin – grens bebouwde kom
Naar aanleiding van opmerkingen/vragen wordt dit gedeelte in uitvoering genomen. Wij hopen zo snel mogelijk met aanliggende bedrijven en bewoners een ontwerp te kunnen bespreken.

Veenhuizerweg
Er worden drempels/plateaus teruggebracht op alle plaatsen waar nu ook drempels liggen. Dit worden 30 km/uur-drempels/plateaus van asfalt, qua vormgeving uitgevoerd conform de landelijke richtlijnen.

De wateroverlast wordt aangepakt op de plekken die tijdens de inloopavond bekend zijn geworden. Dit is o.a. ter hoogte van huisnummers 90, 90a, 175 en 243. Hiervoor worden in het openbaar gebied kolken geplaatst. Het regenwater wordt via de bodem of direct afgevoerd naar het oppervlaktewater en/of het drainagesysteem in de wijk.

Alle aansluitende paden worden voorzien van haaientanden. Hiermee wordt de voorrang duidelijk. Er is overwogen om hekjes te plaatsen, maar dit bemoeilijkt de doorgang voor o.a. gehandicapten en is op veel (open) plaatsen gemakkelijk te omzeilen.

Het rode asfalt wordt niet ´brandweer-rood´. Het wordt de kleur asfalt zoals vaker toegepast in Apeldoorn, o.a. op de Deventerstraat.

Het parkeren blijft zoals dat nu ook is. U heeft eigenlijk allemaal parkeerplaatsen op uw eigen terrein en maakt daar ook gebruik van. In bijzondere situaties (feestjes etc.) wordt er geparkeerd op de rijbaan. Omdat die momenten vaak in de avonden of weekenden vallen, is er geen noodzaak om extra parkeerplaatsen aan te leggen.

Bij het Firmament maakt de doorlopende rode kleur van het fietspad de plaats voor de fiets duidelijker. Vooralsnog brengen wij om aanrijdingen zoveel mogelijk te voorkomen geen paaltjes aan. Mocht er overlast komen van inrijdende auto´s dan kunnen deze paaltjes alsnog geplaatst worden. De doorsteek naar de Ontvangst wordt een fietspad, waar brommers en brommobielen verboden zijn.

Kruising Veenhuizerweg – de Ontvangst
De route voor fietsers richting de Laan van Osseveld (naar het fietspad langs Monuta) is vloeiender gemaakt om tegengesteld rijden aan de zijde van het winkelcentrum te voorkomen. Ook voor automobilisten naar de Monuta is de kruising verbeterd waardoor het kleine stukje tegengesteld rijden is vervallen.

De boogstralen van de kruising bij Monuta zijn nogmaals gecontroleerd en de bochten zijn geschikt voor vrachtverkeer, o.a. voor een trekker met oplegger.

Op het gedeelte van de Ontvangst richting de Waterlei worden in het kader van dit project geen wijzigingen doorgevoerd.

De Ontvangst
Er worden twee drempels aangebracht in de nieuwe rijbaan. Deze drempels komen op ongeveer dezelfde plek als waar ze nu ook liggen.

Het aantal parkeerplaatsen is uitgebreid ten opzichte van het aantal zoals is opgenomen in het oorspronkelijke ontwerp. Wij brengen een witte markering aan om de parkeervakken duidelijker aan te geven.

Op de site http://www.fietsruggengraat-stedendriehoek.nl plaats ik steeds de meest actuele informatie. Voor meer informatie kunt u ook hier terecht. Voor nu wens ik u een heel goed weekend toe!

Met vriendelijke groet,

Roland Hendriksen
Projectleider fietsruggengraat