In 2017 is de snelfietsverbinding tussen Apeldoorn en Deventer aangelegd. Deze loopt over de Ontvangst en de Veenhuizerweg. De verkeerssituatie bij de Ontvangst is hierdoor flink gewijzigd. Er is een 2-richtingen fietspad aangelegd en ook de locatie van de parkeervakken is gewijzigd.

Dit leidde tot meldingen over onveilige situaties op De Ontvangst bij de Zonnewende, De Linie en Veenhuizerweg. Daarom is de verkeerssituatie begin dit jaar geevalueerd. Bij de evaluatie zijn betrokken: de gemeente, school De Zonnewende, de fietsersbond, de wijkagent en de wijkraad.

Nu zijn er enkele maatregelen doorgevoerd om de veiligheid te vergroten.

Op de aansluiting De Ontvangst/Zonnewende zijn extra thermoplast markeringen aangebracht in de vorm van een verkeersdruppel en extra strepen/pijlen op het fietspad. Ook zijn er onderborden geplaatst om de automobilisten te wijzen op het 2-richtingen fietspad. Zie de foto boven dit bericht.

Op de aansluiting De Ontvangst/Linie is ter hoogte van het Medisch Centrum De Linie  ook een verkeersdruppel van thermoplast aangebracht om het verkeer beter te geleiden.

De Ontvangst bij Medisch centrum De Linie

De streepjes markering op De Ontvangst ter hoogte van Monuta is doorgetrokken om de automobilisten te attenderen op het invoegend fietsverkeer.

De Ontvangst bij Monuta

De gemeente kijkt nog hoe het laatste stukje van de snelfietsverbinding het beste kan worden. Deze eindigt nu wat onhandig bij de Ontvangst / Linie. Dat heeft nog wat tijd nodig omdat rekening gehouden moet worden met de fietsstromen als ook de tunnel onder het spoor van de  Laan van  Osseveld klaar is.