Berichten

De gemeente Apeldoorn heeft begin 2016 de klankbordgroep AZC opgericht. Deze klankbordgroep kan gevraagd en ongevraagd advies geven op weg naar een prettig, veilig en leefbaar AZC in relatie tot de omgeving. Op deze manier zitten meerdere partijen tegelijkertijd met elkaar aan tafel. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van COA, GGNet, gemeente, politie, wijkraden, actiegroep(en) en ook omwonenden op persoonlijke titel.

Onder omwonenden van het AZC heerst een variëteit aan meningen, verwachtingen en natuurlijk zijn de belangen ook niet altijd hetzelfde.  Het ligt er soms maar net aan in welke wijk of straat je woont. Die verschillen spelen ook door in de klankbordgroep.

===================================================================

In mei 2017 heeft Bureau Beke een risicoanalyse gemaakt ten behoeve van het AZC (te lezen op www.apeldoorn.nl/ter/fl-opvang-vluchtelingen-risicoanalyse). Het proces van deze risicoanalyse is in overleg met de klankbordgroep gelopen. De voorgestelde oplossingen en adviezen van Bureau Beke hoeven niet één op één overgenomen te worden, maar bieden op zijn minst een goede leidraad.

Wij zijn van mening dat de volgende stap in het proces is dat er in samenwerking met de klankbordgroep verder aan de uitvoering van de risicoanalyse wordt gewerkt.

Tot onze verbazing is er nu voor gekozen om buiten de klankbordgroep om in gesprek te gaan voor het afsluiten van het Schelpenpad richting de Homerusstraat.

Naar ons idee wordt er hier van het proces afgeweken en hierover hebben we ons ongenoegen kenbaar gemaakt aan het College.