Berichten

Deze maand voert de provincie Gelderland een onverwachte spoedreparatie uit aan het asfalt van de provinciale weg N344 (Deventerstraat/Rijksstraatweg). Het gaat om de hoofdrijbaan vanaf de bebouwde kom van Apeldoorn tot en met de bebouwde kom van Teuge. Graag delen wij hieronder de informatie die wij hierover ontvingen met u.

Werkzaamheden
De weg blijft overdag open, maar wordt wel vier nachten volledig afgesloten, op 15, 16, 17 en 18 oktober tussen 19.00 uur tot 06.00 uur. Uw woning of bedrijf blijft overdag bereikbaar. Hieronder vindt u meer informatie.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingsroutes ingesteld. Deze staan op de website www.gelderland.nl/N344.

Redenen onverwachte spoedreparatie
De reden voor deze spoedreparatie is de slechte kwaliteit van het asfalt, met name in de bebouwde kom van Teuge. Naar nu blijkt is de kans groot dat komende winter de gaten in het asfalt vallen als we er nu niets aan doen. Dat is gevaarlijk voor het verkeer en kan leiden tot schade aan auto’s en aan de wegconstructie.

Aannemer
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer NTP uit Zevenaar.

Inloopavond
Gezien deze werkzaamheden voor u onverwachts komen en dat wellicht vragen bij u oproept wordt er een inloopavond georganiseerd door de provincie Gelderland op maandag 8 oktober a.s., in Dorpshuis Op den Toega te Teuge. Tussen 19.00 uur en 20.30 uur zijn een afvaardiging van de provincie en de aannemer aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U kunt gewoon binnenlopen, er is geen programma.

Vragen
Als u op maandag 8 oktober verhinderd bent, kunt u uw vragen ook stellen via het Provincieloket: provincieloket@gelderland.nl of telefonisch 026 – 359 99 99.

De wijkraad Osseveld-Woudhuis plaatst dit n.a.v. een ontvangen brief namens Gedeputeerde Staten van Gelderland.

De gemeente Apeldoorn heeft een nieuwe nieuwsbrief gepubliceerd.

klik hier voor de nieuwsbrief