Berichten

Apeldoornse huishoudens in laagbouw gaan gefaseerd over op een nieuwe manier van inzamelen. De waardevolle grondstoffen PMD wordt in de toekomst met een oranje container bij u opgehaald. Wat u aan restafval overhoudt, kunt u zelf wegbrengen naar een ondergrondse container voor restafval bij u in de buurt. Binnenkort is Osseveld-Woudhuis aan de beurt.

Tussen 4 en 6 oktober krijgen alle huishoudens in Osseveld – Woudhuis een persoonlijke brief. Deze brief moet u goed bewaren, omdat daar een aantal cruciale data in staan, alsmede een persoonlijke toegangscode voor een account bij Circulus.

Tevens zullen er bewoners bijeenkomsten georganiseerd worden op vrijdag 19 oktober van 15 tot 17 uur; woensdag 24 oktober 19 tot 21 uur en op vrijdag 26 oktober van 15 tot 17 uur.

Wij houden u via onze website en social media op de hoogte.

De gemeenteraad heeft op 6 juli 2017 het Afval- en recycleplan ‘Recycleservice 2025’ vastgesteld.

De gemeente heeft onderstaand bericht hierover geplubliceerd.

Inwoners van Apeldoorn zijn zeer goede afvalscheiders. De afgelopen jaren is reeds bewezen dat het eerder ingezette beleid naar steeds minder restafval werkt. We hebben per persoon nog maar zo’n 135 kilo per jaar. 65% van wat mensen wegdoen wordt in Apeldoorn al apart gehouden en gerecycled. Met de komst van de inzameling van met name kunststoffen is er een nieuwe impuls gekomen. Het lijkt er echter op dat het huidige systeem niet meer helemaal aansluit op de wensen van de gebruikers. Voldoen alle middelen nog wel voor de vraag die er is? Om ook klaar te zijn voor de toekomst is er door de gemeente nieuw afvalbeleid –of nog beter: grondstoffenbeleid- opgesteld. Het nieuwe Afval- en recycleplan ‘Recycleservice 2025’ wil iedereen nog meer mogelijkheden geven om afval te scheiden. Kern is dat de service zo optimaal is dat afvalscheiding nog makkelijker wordt. Een belangrijk onderwerp hierbij is het zogenaamd omgekeerd inzamelen. De grijze container krijgt een oranje deksel, met die container wordt Plastic, Metaal en Drankpakken ingezameld. Het restafval moet weggebracht worden. Streven is om in 2025 nog maar 30 kilo per persoon restafval over te houden. Om daar te komen moet er veel gebeuren. In middelen, communicatie en gedrag. Daarom een eerste stap naar 80 kilo restafval in 2020.

Er zijn veel reacties gegeven op het concept van het Afvalplan. Dat heeft geleid tot aanpassingen in het plan. Zo worden de haken bij de hoogbouw voor plastic verwijderd, zullen er speciale containers komen voor de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal en zal er meer en intensievere communicatie plaatsvinden. Om te voorkomen dat mensen zware zakken restafval moeten wegbrengen zal een groot aantal ondergrondse containers een trommel van 20 liter (i.p.v. 40 liter) krijgen, met uiteraard een lager aanbiedtarief.

Het Afval- en recycleplan ‘Recycleservice 2025’ treedt in werking op 20 juli 2017. Tegen het vastgestelde Afvalplan kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Het Afval- en recycleplan met bijbehorende stukken is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage, onder het kopje Ter inzage, Beleidsnota’s.

Verdere informatie is te verkrijgen op de website https://recycleservice.apeldoorn.nl.

De stukken liggen ook ter inzage bij het Omgevingsloket in het stadhuis. De openingstijden van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Apeldoorn, 19 juli 2017