Berichten

Op 21 maart vindt het wijkcafé (ALV) van de wijkraad Osseveld-Woudhuis plaats. Naast het gedeelte waar de gesprekstafels plaatsvinden (programma) besluit de ledenvergadering over onderstaande punten:

1. Het vaststellen van het verslag van het wijkcafé (ALV) in 2016.
2. Het vaststellen van het jaarplan 2016.
3. Het vaststellen van de jaarrekening 2016.
4. Het ermee akkoord gaan dat het positief saldo 2016 wordt gestort in de bestemmingsreserve ‘samenwerking met bewoners’ en dat de wijkraad dit in 2017 (met mogelijk een uitloop naar in 2018) aan kan wenden voor dit doel.
5. Het vaststellen van het jaarplan 2017.
6. Het vaststellen van de begroting 2017.
7. Het aanwijzen van een nieuw lid kas commissie 2017 – 2018.
8. Het akkoord gaan met de benoeming van Remco Linnenbank als bestuurslid communicatie met in gang van 1 augustus 2016.

De documenten behorend bij punt 1, 2, 3, 5 en 6 treft u hier aan.

Jaarverslag 2016 Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Jaarrekening 2016 Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Jaarplan 2017 Wijkraad Osseveld-Woudhuis gemeente A

Begroting 2017 Wijkraad Osseveld-Woudhuis gemeente A