Beste wijkbewoner,

Zoals jullie ongetwijfeld hebben vernomen, was er een samenwerkingsgeschil tussen de redactie van de Wijkkijker en het bestuur van de Wijkraad. De gemeente Apeldoorn heeft, zonder enige voorwaarden vooraf, beide partijen aangeboden dit samenwerkingsgeschil door middel van mediation op te lossen. Beide partijen hebben dit geschil bij kunnen leggen en met behulp van mediation op kunnen lossen. Bijgaand treft u de mediationovereenkomst aan. Niet onvermeld mag blijven de dank aan onze mediator.

Mediation overeenkomst.