Op 12 oktober, de internationale dag van de palliatieve zorg, gaat het Centrum voor Levensvragen Oost-Veluwe officieel van start met geestelijke verzorging thuis. Doordat steeds meer mensen thuis blijven wonen als ze ziek zijn of een hoge leeftijd bereikt hebben, is er meer behoefte aan begeleiding van een geestelijk verzorger in de thuissituatie.
‘Geestelijke verzorging thuis is bedoeld voor kinderen en volwassenen in de palliatieve fase van een ziekte en hun naasten. En voor alle mensen van 50 jaar en ouder, die worstelen met levensvragen’ zegt Berdine Koekoek, coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg en het Centrum voor Levensvragen in Oost-Veluwe.

Levensvragen raken de betekenis van het bestaan, de zin van het leven. Het zijn vragen die kunnen opspelen wanneer iemand te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis in het leven, zoals een ongeneeslijke ziekte en een beperkte tijd van leven, bij verlies van werk, relatie of verlies van mogelijkheden door (chronisch) ziek-zijn.  Vragen rond geloof en spiritualiteit kunnen hier onderdeel van zijn, maar dat hoeft niet.

Kaderhuisarts palliatieve zorg Marieke Dijkzeul: “Het is raadzaam om hulp in te roepen van een geestelijk verzorger van het Centrum voor Levensvragen als iemand steeds vaker worstelt met levensvragen en daar zelf niet uitkomt. Een geestelijk verzorger kan daarover met de hulpvrager in gesprek gaan en professionele ondersteuning bieden”.

Aan het Centrum voor Levensvragen zijn acht geestelijk verzorgers verbonden met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, ervaringen en speciale kennisgebieden.  Zo zal er altijd een geestelijk verzorger zijn die aansluit bij de vraag en behoefte.

Contact

Het Centrum voor Levensvragen Oost-Veluwe is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Aanmelden kan telefonisch via nummer 06- 294 461 03. Na een telefonische intake wordt een geestelijk verzorger benaderd die past bij de vraag en achtergrond. De geestelijk verzorger neemt binnen twee werkdagen contact op met de hulpvrager en maakt een afspraak. De gesprekken vinden thuis plaats of op een nader overeen te komen locatie als dat gewenst is. Er mag op basis van een overheidsregeling voor Centra voor Levensvragen kosteloos gebruik gemaakt worden van, in ieder geval, drie gesprekken van elk een uur.

Verdere informatie: