Op de Dag van de Bouw op 15 juni kunt u een kijkje komen nemen op de nieuwe gemeentewerf in Apeldoorn Noord. Medewerkers van Beheer & Onderhoud leiden u graag rond over het terrein en vertellen u meer over het gebouw en de zoutsilo’s. Daarnaast zijn er activiteiten voor jong en oud.

 

Datum: zaterdag 15 juni 2019
Tijd: vrije inloop tussen 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Gemeentewerf Noord,Sleutelbloemstraat 51

 

Op 09-05-2019 is de omgevingsvergunning Deventerstraat 461, Apeldoorn verleend voor het verbouwen van een 4-tal bestaande gebouwen op het terrein van ggnet tot
woningen en bijbehorende functies voor het coa. Formeel Wabonummer: D18/020027

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit inzien na het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal loket). Daarnaast kunnen belanghebbenden bij een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Dit betekent dat de rechtbank wordt gevraagd om de werking van het besluit op korte termijn tegen te houden. Informatie over het indienen van een voorlopige voorziening vindt u op www.apeldoorn.nl/voorlopigevoorziening

De gemeente Apeldoorn heeft middels onderstaande brief bewoners op 24 april geïnformeerd over de aanstaande werkzaamheden in de Hovenlaan en Fortlaan.

 

Beste bewoner,

 

De gemeente Apeldoorn start op maandag 6 mei 2019 met werkzaamheden in de Fortlaan en de Hovenlaan. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 7 juni 2019.

 

Wat houden de werkzaamheden in?

De werkzaamheden bestaan uit het afkoppelen van de Fortlaan en de Hovenlaan van het riool. Schoon regenwater uit deze straten stroomt dadelijk niet meer via de kolken in het riool. In plaats daarvan stroomt het in de grond en naar de vijver van de Kasteelgracht. Zo helpen wij het water in de Kasteelgracht op peil te houden.

 

Waarom is dat nodig?

Het waterpeil in de Kasteelgracht is erg laag. De lage waterstand brengt stankoverlast met zich mee en zorgt voor aantasting van de kasteelmuur. Door af te koppelen verbeteren we het waterpeil in de Kasteelgracht.

 

Dit heeft ook andere voordelen:

  • Het riool wordt minder vol. Daardoor is er minder kans op overlast en schade
  • De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) werkt beter. Er komt namelijk minder regenwater in de rwzi. en schoon regenwater hoort ook eigenlijk niet in het riool
  • Het grondwater wordt aangevuld. Het regenwater komt namelijk weer in de bodem. Zo voorkomen we uitdroging van de bodem

 

Wat merkt u hiervan?

De werkzaamheden nemen ongeveer vier weken in beslag. U kunt hiervan enige hinder ondervinden. Wij hopen op uw begrip. De werkzaamheden aan het riool starten bij de Fortlaan (tussen de Lage Landenlaan en de Hovenlaan). en eindigen met de werkzaamheden aan de Hovenlaan (tussen huisnummer 56 t/m 82). Tijdens de werkzaamheden op de Fortlaan blijft de rijbaan open voor verkeer. Hier voeren wij de werkzaamheden in de berm uit. Tijdens de werkzaamheden op de Hovenlaan leiden wij het verkeer tijdelijk om . Op deze locatie voeren wij de werkzaamheden in de rijbaan uit. We informeren automobilisten over de omleiding via borden

 

Bereikbaarheid

Het afkoppelen van de kolken wordt in fases gedaan. Door in fases te werken proberen wij de overlast tot een minimum te beperken. Woningen blijven bereikbaar.

 

Ophalen huisvuil

Het huisvuil wordt tijdens de werkzaamheden op de gebruikelijke dagen opgehaald. Het is echter mogelijk dat de vuilnisauto uw straat tijdens de werkzaamheden niet of moeilijk kan bereiken. In dat geval vragen wij u uw huisvuilcontainers neer te zetten op plekken waar de huisvuilcontainers door de ophaaldienst kunnen worden opgehaald.

 

Zelf uw dakwater afkoppelen?

Wilt u zelf uw dakwater afkoppelen? Behalve goed voor het klimaat is dit vaak ook gunstig voor uw tuin, tegen uitdroging in droge zomers. Bekijk op www.apeldoorn.nl/koppel-regenwater-af wat u zelf kunt doen en hoe u in aanmerking komt voor subsidie.

 

Vragen

Heeft u vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen mat de projectleider Tekin Alkas, bereikbaar op telefoonnummer (055) 580 2614 of via t.alkas@apeldoorn.nl

Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt met regelmaat voor overlast en schade aan straten, huizen en tuinen. Het water komt voor het grootste deel rechtstreeks terecht in het riool. Maar regenwater is ook schoon water, onmisbaar voor planten en dieren. In Apeldoorn willen we dit regenwater dat wij ‘gratis’ ontvangen weer gebruiken of teruggeven aan de natuur. De gemeente Apeldoorn doet dit door openbare ruimtes af te koppelen van het riool. Asfalt wordt vervangen voor klinkers, er worden wadi’s aangelegd en er worden beken en sprengen naar boven gebracht. Als inwoner van Apeldoorn kun jij hier ook een bijdrage aan leveren, door de regenpijpen bij jouw huis af te koppelen van het riool.

 

Wat is afkoppelen?

De meeste regenpijpen van huizen die voor 2011 zijn gebouwd zijn aangesloten op het riool. Wanneer regenwater op het dak valt, verdwijnt dit dus rechtstreeks in het riool. Afkoppelen betekent dat het regenwater van het dak niet langer het riool instroomt, maar wordt opgevangen of weggeleid naar de tuin. We voorkomen hiermee dat het riool overstroomt en hergebruiken het schone regenwater.

 

De voordelen van afkoppelen

Wanneer je het regenwater van jouw dak niet meer in het riool laat stromen is er meer ruimte in het riool en daardoor minder kans op wateroverlast en -schade. Ook hoeft hierdoor het schone regenwater niet onnodig gezuiverd te worden en werken de zuiveringsinstallaties beter.

Door het regenwater bijvoorbeeld in de grond te infiltreren, wordt het grondwater aangevuld en helpt dat om verdroging te voorkomen. Daarnaast is regenwater natuurlijk altijd goed voor planten, bomen en de natuur om ons heen. Kortom, mens en natuur worden beter van afkoppelen. Help jij mee?

 

Hoe koppel je af?

Afkoppelen kan op veel verschillende en eenvoudige manieren. Een aantal factoren (zoals de bodemsoort, de ruimte die je hebt en het terrein waar je het wilt toepassen) bepalen welke manier het meest geschikt is.

We onderscheiden twee soorten afkoppelmogelijkheden, namelijk bovengronds en ondergronds. In beide gevallen zaag je de regenpijp af en verdwijnt het regenwater dat op het dak valt niet meer in het riool. Vervolgens kun je het regenwater naar je tuin laten weglopen (foto) of het opvangen in een regenton (foto) en het op die manier hergebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de regenpijp aan te sluiten op een grindkoffer of infiltratiekrat onder de grond. Meer informatie over de verschillende manieren van afkoppelen is te vinden op www.apeldoorn.nl/regenwater.

 

Subsidie

Goed nieuws! Als je gaat afkoppelen is de kans groot dat je in aanmerking komt voor subsidie. Je kunt de subsidie aanvragen via de website van de Gemeente: www.apeldoorn.nl/regenwater.  Doet dit wel voordat je begint met afkoppelen. Zo weet je precies aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen en voor welke gebieden in Apeldoorn de subsidie geldt.

BEKIJK HIER DE AFKOPPELFOLDER (pdf)

Het regent steeds vaker heel hard. Al dat regenwater zorgt met regelmaat voor overlast en schade aan straten, huizen en tuinen. Het water komt voor het grootste deel rechtstreeks terecht in het riool. Maar regenwater is ook schoon water, onmisbaar voor planten en dieren. In Apeldoorn willen we dit regenwater dat wij ‘gratis’ ontvangen weer gebruiken of teruggeven aan de natuur. De gemeente Apeldoorn doet dit door openbare ruimtes af te koppelen van het riool. Asfalt wordt vervangen voor klinkers, er worden wadi’s aangelegd en er worden beken en sprengen naar boven gebracht. Als inwoner van Apeldoorn kun jij hier ook een bijdrage aan leveren, door de regenpijpen bij jouw huis af te koppelen van het riool.

Wat is afkoppelen?
De meeste regenpijpen van huizen die voor 2011 zijn gebouwd zijn aangesloten op het riool. Wanneer regenwater op het dak valt, verdwijnt dit dus rechtstreeks in het riool. Afkoppelen betekent dat het regenwater van het dak niet langer het riool instroomt, maar wordt opgevangen of weggeleid naar de tuin. We voorkomen hiermee dat het riool overstroomt en hergebruiken het schone regenwater.

De voordelen van afkoppelen
Wanneer je het regenwater van jouw dak niet meer in het riool laat stromen is er meer ruimte in het riool en daardoor minder kans op wateroverlast en -schade. Ook hoeft hierdoor het schone regenwater niet onnodig gezuiverd te worden en werken de zuiveringsinstallaties beter.
Door het regenwater bijvoorbeeld in de grond te infiltreren, wordt het grondwater aangevuld en helpt dat om verdroging te voorkomen. Daarnaast is regenwater natuurlijk altijd goed voor planten, bomen en de natuur om ons heen. Kortom, mens en natuur worden beter van afkoppelen. Help jij mee?

Hoe koppel je af?
Afkoppelen kan op veel verschillende en eenvoudige manieren. Een aantal factoren (zoals de bodemsoort, de ruimte die je hebt en het terrein waar je het wilt toepassen) bepalen welke manier het meest geschikt is.
We onderscheiden twee soorten afkoppel mogelijkheden, namelijk bovengronds en ondergronds. In beide gevallen zaag je de regenpijp af en verdwijnt het regenwater dat op het dak valt niet meer in het riool. Vervolgens kun je het regenwater naar je tuin laten weglopen (foto) of het opvangen in een regenton (foto) en het op die manier hergebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de regenpijp aan te sluiten op een grindkoffer of infiltratiekrat onder de grond. Meer informatie over de verschillende manieren van afkoppelen is te vinden op www.apeldoorn.nl/regenwater.

Subsidie
Goed nieuws! Als je gaat afkoppelen is de kans groot dat je in aanmerking komt voor subsidie. Je kunt de subsidie aanvragen via de website van de Gemeente: www.apeldoorn.nl/regenwater. Doet dit wel voordat je begint met afkoppelen. Zo weet je precies aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen en voor welke gebieden in Apeldoorn de subsidie geldt.